Eva Nilsson
Eva Nilsson

Eva Nilsson

Bibliotekarie
Luleå tekniska universitet
Universitetsbiblioteket, VSS Pedagogiskt stöd och användarsupport
Verksamhetsstöd
Eva.Nilsson@ltu.se
0920-491514
B1164 Luleå

Utöver löpande arbete i kundtjänst arbetar jag med fjärrlån och katalogisering.