Hoppa till innehållet
Eva Setterqvist
Eva Setterqvist

Eva Setterqvist

Ekonom
Luleå tekniska universitet
Verksamhetsnära stöd SBN
Verksamhetsstöd, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
eva.setterqvist@ltu.se
0920-491546
T1012 Luleå

Jag arbetar som ekonom vid Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser. Detta innebär att jag arbetar med budget, uppföljning och bokslut samt sköter den ekonomiska redovisningen för flera ämnen i samråd med ämnesföreträdare. Jag samarbetar med forskare och projektledare i arbetet med projektredovisning. I arbetet ingår upprättande av kalkyler, rekvisitioner, kundfakturering och slutredovisningar. Förutom arbetet med ekonomi innefattar även min tjänst  kontakter med finansiärer och andra intressenter.

Forskningsämnen

Centrumbildning

Banbrytande framtidsområde