Hoppa till innehållet
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)

 

Sammanfattning av arbetsuppgifter

Forskningen är inriktad på varma formningsprocesser av plåt i titan och nickelbaserade superlegeringar. Genom att studera materialegenskaper och modellera materialbeteenden hos legeringar intressanta för flyg och rymdindustrin föreslås lämpliga formningsprocesser m.h.a. FE-analys.

Bakgrunden till forskningen är behovet av nya tillverkningsprocesser för lastbärande motorstrukturer hos flygmotorindustrin i Sverige, GKN Aersopace Sweden AB. Alternativ till traditionella tillverkningsprocesser som består av stora enstycks-gjutgods innebär fabrikation. Fabrikation involverar plåt, smiden och gjutgods där sammanfogning sker genom svetsning till kompletta strukturer. Formdistortioner uppstår i de olika formnings, svets och värmebehandlingsstegen vilket innebär en akumulerad formavvikelse som är nödvändig att prediktera med hög noggrannhet i syfte att effektivt kompensera formavvikelser och på så vis minimera tidskrävande och kostsamma modifieringar.

Aktiviteterna i pågående forskningsprojekt behandlar metoder för materialkarakterisering under höga temperaturer, materialmodellering, FE-analys av termo-mekaniskt kopplade formningsproblem, vertygsdesign och experimentell verifiering.

Det ökade intresset av plåtformade geometrier i titan och nickelbaserade superlegeringar hos GKN gör att nya underleverantörer söks. I projekten ingår därför svenska SMF där forskningen stödjer den utveckling som är nödvändig för att utvecklas till nya underleverantörer av plåtformade komponenter i avancerade material till flyg- och rymdindustrin.

Arbetar som projektkoordinator för utvecklingen av ENLIGHTer - Nationell forskarskola och nätverk inom lättviktsteknologier www.lighterarena.se

Pågående forskningsprojekt:

1) Direct-hit development of manufacturing processes – thermo mechanical forming of Titanium. Funding from VINNOVA, NFFP 5.

2) Virtual process chain for superalloy sheet metal aero engine structures - Validation and demonstrator. Funding from VINNOVA, NFFP 6.

3) Thermo-mechanical forming of thin metal sheets including welds - virtual forming method for aluminum rocket nozzles. Funding from the Swedish National Space Borad, NRFP SMF 2013.

Arbetsplats:

Industriellt utvecklingscentrum (IUC), Olofström