Eva-Lis Odenberger
Eva-Lis Odenberger

Eva-Lis Odenberger

Adjungerad universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Hållfasthetslära
Material- och solidmekanik
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Sammanfattning av arbetsuppgifter

Forskningen är inriktad på varma formningsprocesser av plåt i titan och nickelbaserade superlegeringar. Genom att studera materialegenskaper och modellera materialbeteenden hos legeringar intressanta för flyg och rymdindustrin föreslås lämpliga formningsprocesser m.h.a. FE-analys.

Bakgrunden till forskningen är behovet av nya tillverkningsprocesser för lastbärande motorstrukturer hos flygmotorindustrin i Sverige, GKN Aersopace Sweden AB. Alternativ till traditionella tillverkningsprocesser som består av stora enstycks-gjutgods innebär fabrikation. Fabrikation involverar plåt, smiden och gjutgods där sammanfogning sker genom svetsning till kompletta strukturer. Formdistortioner uppstår i de olika formnings, svets och värmebehandlingsstegen vilket innebär en akumulerad formavvikelse som är nödvändig att prediktera med hög noggrannhet i syfte att effektivt kompensera formavvikelser och på så vis minimera tidskrävande och kostsamma modifieringar.

Aktiviteterna i pågående forskningsprojekt behandlar metoder för materialkarakterisering under höga temperaturer, materialmodellering, FE-analys av termo-mekaniskt kopplade formningsproblem, vertygsdesign och experimentell verifiering.

Det ökade intresset av plåtformade geometrier i titan och nickelbaserade superlegeringar hos GKN gör att nya underleverantörer söks. I projekten ingår därför svenska SMF där forskningen stödjer den utveckling som är nödvändig för att utvecklas till nya underleverantörer av plåtformade komponenter i avancerade material till flyg- och rymdindustrin.

Arbetar som projektkoordinator för utvecklingen av ENLIGHTer - Nationell forskarskola och nätverk inom lättviktsteknologier www.lighterarena.se

Pågående forskningsprojekt:

1) Direct-hit development of manufacturing processes – thermo mechanical forming of Titanium. Funding from VINNOVA, NFFP 5.

2) Virtual process chain for superalloy sheet metal aero engine structures - Validation and demonstrator. Funding from VINNOVA, NFFP 6.

3) Thermo-mechanical forming of thin metal sheets including welds - virtual forming method for aluminum rocket nozzles. Funding from the Swedish National Space Borad, NRFP SMF 2013.

Arbetsplats:

Industriellt utvecklingscentrum (IUC), Olofström

Publikationer

Artikel i tidskrift

Damage and fracture during sheet-metal forming of alloy 718 (2019)

Pérez Caro. L, Schill. M, Haller. K, Odenberger. E, Oldenburg. M
International Journal of Material Forming
Artikel i tidskrift

Finite element modeling and validation of springback and stress relaxation in the thermo-mechanical forming of thin Ti-6Al-4V sheets (2019)

Odenberger. E, Pederson. R, Oldenburg. M
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology
Artikel i tidskrift

Thermo-mechanical Material Characterization and Stretch-bend Forming of AA6016 (2018)

Odenberger. E, Pérez Caro. L, Åhlin. H, Oldenburg. M
IOP Conference Series, Vol. 418
Konferensbidrag

Calibration of a damage and fracture model for alloy 718 (2016)

Pérez Caro. L, Marth. S, Schill. M, Odenberger. E, Oldenburg. M
Ingår i: Advancements in Theoretical and Applied Plasticity, Proceedings of PLASTICITY ’16: The Twenty Second International Symposium on Plasticity and its Current Applications, s. 223-225, NEAT PRESS, 2016
Konferensbidrag

Springback and stress relaxation in thermo-mechanical forming of thin Ti-6Al-4v sheets (2014)

Odenberger. E, Thilderkvist. P, Oldenburg. M
Paper presented at : The International Symposium on Plasticity and its Current Applications : 03/01/2014 - 08/01/2014