Hoppa till innehållet
Evelina Brännvall
Evelina Brännvall

Evelina Brännvall

Specialist - Forskningsfinansiering
Luleå tekniska universitet
Pedagogisk utveckling, externfinansiering och kvalitet
Verksamhetsstöd
evelina.brannvall@ltu.se
0920-493004
B222 Luleå

Jag är EARMA certifierad specialist för externfinansiering på Grants Office.
Jag har bakgrund inom naturvetenskap (geologi) och har en ganska lång erfarenhet inom forskningen. Jag disputerade inom Miljöteknik i Litauen, 2006 och inom Avfallsteknik här på LTU 2013.
Mitt fokus ligger framför allt på EU finansieringen t.ex. Horisont Europa. Mitt arbete innebär också att stödja LTU:s ledning i externfinansieringsfrågor samt aktivt stödja LTU:s forskare i att hitta finansieringsmöjligheter samt skaffa och kunna förmedla kunskap om de regelverk och villkor som gäller för dessa. I mitt arbete ingår också att arbeta strategiskt med de finansieringsalternativ som står till buds. Jag fungerar också som ett stöd i att skapa och vidmakthålla goda relationer med aktuella finansiärer. Jag är expert utvärderare för EC sen 2008.
Ett annat område jag jobbar med är nyttiggörande av forskningsresultat med fokus på intellektuella tillgångar.

Jag är ordförande för EARMA (European Association of Research managers and Administrators) och f.d. ledamot SWARMA (Swedish Association of Research managers and Administrators) styrgrupp. Jag är också en representant för SWARMA i referensgruppen för kluster 4 i Horisont Europa.


Arbetsuppgifter:
• Strategisk forskningsfinansieringsplanering
• Informationsspridning, workshops och kurser
• Direkt support i ansökningsprocessen
• Stöd i hanteringen av immateriella tillgångar


Du är välkommen att ta kontakt med mig om du behöver stöd med ansökan eller utveckla strategi för din forskningfinansiering.


Du når mig enklast på e-post eller via telefon.

Relaterade länkar

Publikationer

Artikel i tidskrift

In situ chemical stabilization of trace element-contaminated soil (2019)

Field demonstrations and barriers to transition from laboratory to the field : A review
Kumpiene. J, Antelo. J, Brännvall. E, Carabante. I, Ek. K, Komárek. M, et al.
Applied Geochemistry, Vol. 100, s. 335-351
Artikel i tidskrift

Fly ash in landfill top covers (2016)

a review
Brännvall. E, Kumpiene. J
Environmental Science, Vol. 18, nr. 1, s. 11-21
Artikel i tidskrift

Phosphorus and cadmium availability in soil fertilized with biosolids and ashes (2016)

Kumpiene. J, Brännvall. E, Wolters. M, Skoglund. N, Cirba. S, Aksamitauskas. V
Chemosphere, Vol. 151, s. 124-132
Artikel i tidskrift

Changes of fly ash properties during the ageing (2015)

Brännvall. E, Andreas. L, Sjöblom. R, Lagerkvist. A
Journal of environmental engineering, Vol. 141, nr. 5
Artikel i tidskrift

Elements availability in soil fertilized with pelletized fly ash and biosolids (2015)

Brännvall. E, Wolters. M, Sjöblom. R, Kumpiene. J
Journal of Environmental Management, Vol. 159, s. 27-36
Artikel i tidskrift

Effect of industrial residue combinations on availability of elements (2014)

Brännvall. E, Zamora. C, Sjöblom. R, Kumpiene. J
Journal of Hazardous Materials, Vol. 276, s. 171-181
Artikel i tidskrift

Effect of residue combinations on plant uptake of nutrients and potentially toxic elements (2014)

Brännvall. E, Nilsson. M, Sjöblom. R, Skoglund. N, Kumpiene. J
Journal of Environmental Management, Vol. 132, s. 287-295