Hoppa till innehållet
Eva Juhlin
Eva Juhlin

Eva Juhlin

Universitetsadjunkt
Luleå tekniska universitet
Matematik och lärande
Pedagogik, språk och ämnesdidaktik
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Eva.Juhlin@ltu.se
0920-492049
C362 Luleå

Undervisning: Fokus för min undervisning är kurser med innehållet matematik och lärande inom ramen för grundlärarutbildningen med inriktning mot F-3 och 4-6. Jag är också involverad i fortbildning av lärare i verksamheten. Även där är kursdeltagarna framförallt verksamma lärare inom ramen för F-6.

Forskning: Jag har alltid haft ett speciellt intresse för språkets betydelse i arbetet med att lära matematik och detta är också fokus för den licentiatuppsats med namnet "Traces of Mathematical Facts and Students understanding of the Concept `Quadrilateral´" jag avslutade ht-20.

Publikationer

Konferensbidrag

Young pupils’ way of explaining and arguing in the discourse of mathematics (2014)

Juhlin. E
Ingår i: Development of mathematics teaching: Design, Scale, Effects, design, scale, effects : proceedings of MADIF 9 : the ninth Swedish mathematics education research seminar, Umeå, February 4-5, 2014, 2014