Eva Juhlin
Eva Juhlin

Eva Juhlin

Universitetsadjunkt
Luleå tekniska universitet
Matematik och lärande
Pedagogik språk och Ämnesdidaktik
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Eva.Juhlin@ltu.se
0920-492049
A2212 Luleå

Undervisning: Fokus för min undervisning är kurser med innehållet matematik och lärande inom ramen för grundlärarutbildningen med inriktning mot F-3 och 4-6. Jag är också involverad i fortbildning av lärare i verksamheten. Även där är kursdeltagarna framförallt verksamma lärare inom ramen för F-6.

Forskning: Jag har alltid haft ett speciellt intresse för språkets betydelse i arbetet med att lära matematik och detta är också fokus för det forskningsprojekt jag för närvarande arbetar med.

Publikationer

Konferensbidrag

Young pupils’ way of explaining and arguing in the discourse of mathematics (2014)

Juhlin. E
Ingår i: Development of mathematics teaching: Design, Scale, Effects, design, scale, effects : proceedings of MADIF 9 : the ninth Swedish mathematics education research seminar, Umeå, February 4-5, 2014, 2014