Eva Nyman
Eva Nyman

Eva Nyman

Gruppchef, Pedagogiskt stöd och användarsupport
Luleå tekniska universitet
Universitetsbiblioteket, VSS Forskningsstöd, vetenskapliga e-resurser och system
Verksamhetsstöd
Eva.Nyman@ltu.se
0920-491001
B1227 Luleå

Jag arbetar som gruppchef för medarbetare  inom verksområdet kundtjänst och pedagogiskt stöd.

Mitt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för medarbetarna att utveckla verksamheten, sin kompetens och sitt värdskap  Biblioteket strävar efter tydliga tjänster, digitala tjänster och ett  arbetssätt som uppmuntrar till självständighet och lärande.

Jag har också rollen som biträdande bibliotekschef.

Välkommen att kontakta mig!