Hoppa till innehållet
Ewa Gunnarsson
Ewa Gunnarsson

Ewa Gunnarsson

Luleå

Ewa Gunnarsson är professor i ämnet genus, människa och maskin. De senaste åren har hon ansvarat för programmet "Arbetsliv i storstad" vid Arbetslivsinstitutet.

Hennes huvudsakliga forskningsfält är genus, teknik (IKT) och organisation, kompetens och kvalifikationer.

Examina

Examen som Möbel- och Inredningsarkitekt vid Högre Konstindustriella skolan i Göteborg 1970

Master of Science i Ergonomics, Loughborough
University of Technology, England 1975

Filosofie doktorsexamen vid Institutionen för arbetsvetenskap, Luleå tekniska Universitet 1995

Docent i arbetsvetenskap vid Luleå Tekniska Universitet 1999

Nuvarande position

Professor i forskarämnet Människa-maskin ur ett genusperspektiv, vid Institutionen för arbetsvetenskap, Luleå Tekniska Universitet

Partner med ansvar för genusdimensionen i "Work Organisation and Restructuring in the Knowledge Society" (WORKS) inom EU:s sjätte ramprogram

Tidigare position

Temaledare för Arbetsliv i Storstad vid Arbetslivsinstitutet 2002-2006