Ewa Gunnarsson
Ewa Gunnarsson

Ewa Gunnarsson

Ewa.Gunnarsson@ltu.se
E218R Luleå

Ewa Gunnarsson är professor i ämnet genus, människa och maskin. De senaste åren har hon ansvarat för programmet "Arbetsliv i storstad" vid Arbetslivsinstitutet.

Hennes huvudsakliga forskningsfält är genus, teknik (IKT) och organisation, kompetens och kvalifikationer.

Examina

Examen som Möbel- och Inredningsarkitekt vid Högre Konstindustriella skolan i Göteborg 1970

Master of Science i Ergonomics, Loughborough
University of Technology, England 1975

Filosofie doktorsexamen vid Institutionen för arbetsvetenskap, Luleå tekniska Universitet 1995

Docent i arbetsvetenskap vid Luleå Tekniska Universitet 1999

Nuvarande position

Professor i forskarämnet Människa-maskin ur ett genusperspektiv, vid Institutionen för arbetsvetenskap, Luleå Tekniska Universitet

Partner med ansvar för genusdimensionen i "Work Organisation and Restructuring in the Knowledge Society" (WORKS) inom EU:s sjätte ramprogram

Tidigare position

Temaledare för Arbetsliv i Storstad vid Arbetslivsinstitutet 2002-2006

Publikationer

Samlingsverk (redaktörskap)

Action Research for Democracy (2016)

New Ideas and Perspectives from Scandinavia
Gunnarsson. E, Hansen. H, Nielsen. B, Sriskandarajah. N
Kapitel i bok, del av antologi

Can Action Research Strengthen Democratic Dimensions in Gender Mainstreaming Processes? (2016)

Gunnarsson. E
Ingår i: Action Research for Democracy
Samlingsverk (redaktörskap)

Commons, sustainability, democratization (2016)

Action research and the basic renewal of society
Hansen. H, Nielsen. B, Sriskandarajah. N, Gunnarsson. E
Övrigt

Editors' introduction (2016)

Why sustainability and democratisation?
Hansen. H, Nielsen. B, Sriskandarajah. N, Gunnarsson. E
Övrigt

Introduction to part one (2016)

Hansen. H, Nielsen. B, Sriskandarajah. N, Gunnarsson. E