Hoppa till innehållet
Ewa Rising
Ewa Rising

Ewa Rising

Institutionsadministratör
Luleå tekniska universitet
Verksamhetsnära stöd TVM, Verksamhetsnära stöd SRT
Verksamhetsstöd, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
ewa.rising@ltu.se
0910-585726
A129 Skellefteå

Som institutionsadministratör på TVM och SRT arbetar jag främst med personaladministration som exempelvis:

  • Anställningsförordnanden
  • Arvoden
  • Prefektbeslut
  • Nyanställda
  • Reseräkningar

Jag ansvarar även för registrering i forskarladok samt  institutionens diarium,och arrangemang kring licentiat- och doktorsexamen.  Jag hjälper till med frågor kring Migrationsverket och Skatteverket.

Hos mig kan ni hämta Kammarkollegiets försäkringskort för utrikes tjänsteresor.

Väl mött! Du når mig enklast på ewa.rising@ltu.se eller 0910-58 57 26