Ewa-Charlotte Faarinen
Ewa-Charlotte Faarinen

Ewa-Charlotte Faarinen

Universitetsadjunkt, IT-ombud
Luleå tekniska universitet
Matematik och lärande
Pedagogik språk och Ämnesdidaktik
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
ewa-charlotte.faarinen@ltu.se
0920-492053
A2210 Luleå

IT-ombud
Information om t.ex. avdelnings gemensamma programvaror och IT-resurser.

Undervisning
Matematik för lärare i förskola, förskoleklass och grundskola.
Teknik för lärare i förskola, förskoleklass och grundskola.

Intresseområde
Skolans digitalisering. Programmering för barn, datalogiskt tänkande.

 

Publikationer

Konferensbidrag

På spaning efter teknikmedvetenhet hos lärare (2018)

Högström. P, Faarinen. E
Ingår i: Tekniken i skolan, Luleå, 25:e september, 2018, 2018
Artikel i tidskrift

Swedish Primary and Preprimary Student Teachers' Views Of Using Digital Tools in Preprimary Mathematics Education (2018)

Tossavainen. T, Johansson. M, Faarinen. E, Klisinska. A, Tossavainen. A
Journal of Technology and Information Education, ISSN: 1803-537X, Vol. 10, nr. 2