Ewa-Charlotte Faarinen
Ewa-Charlotte Faarinen

Ewa-Charlotte Faarinen

Mediepedagog, Mediepedagog
Luleå tekniska universitet
Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Högskolepedagogiskt centrum
Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Verksamhetsstöd
ewa-charlotte.faarinen@ltu.se
0920-492053
A2210 Luleå

Som mediepedagog motiverar, handleder och utvecklar jag användningen av digitala möjligheter inom undervisning. I mitt uppdrag arbetar jag nära universitetets lärare och fångar upp institutionernas specifika behov och frågeställningar med avseende på pedagogik och digital teknik. Den digital mediaproduktionen har det övergripande syftet att skapa kommunikativa och pedagogiska lärobjekt som ger mervärde till universitetets studenter. Intresseområde är digitalisering inom pedagogik, programmering för barn, datalogiskt tänkande och makerspace. 

 

Publikationer

Konferensbidrag

Multidisciplinary Development Process of a Story-based Mobile Augmented Reality Game for Learning Math (2019)

Kim. J, Lindberg. R, Laine. T, Faarinen. E, De Troyer. O, Nygren. E
Ingår i: Proceedings on the 17th International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications, PROCEEDINGS, s. 372-377, IEEE, 2019
Konferensbidrag

Student teachers' definitions of the concept “teaching mathematics in preschool” (2019)

Johansson. M, Tossavainen. T, Faarinen. E, Tossavainen. A
Ingår i: Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME11), s. 2277-2284, ERME, 2019, hal-02414896
Artikel i tidskrift

Swedish Fifth and Sixth Graders’ Motivational Values and the Use of ICT in Mathematics Education (2019)

Tossavainen. T, Faarinen. E
Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, Vol. 15, nr. 12
Konferensbidrag

På spaning efter teknikmedvetenhet hos lärare (2018)

Högström. P, Faarinen. E
Ingår i: Tekniken i skolan, Luleå, 25:e september, 2018, 2018
Artikel i tidskrift

Swedish Primary and Preprimary Student Teachers' Views Of Using Digital Tools in Preprimary Mathematics Education (2018)

Tossavainen. T, Johansson. M, Faarinen. E, Klisinska. A, Tossavainen. A
Journal of Technology and Information Education, Vol. 10, nr. 2, s. 16-23