Farshid Shadram
Farshid Shadram

Farshid Shadram

Forskare
Luleå tekniska universitet
Byggproduktion och teknik
Industriellt och hållbart byggande
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
farshid.shadram@ltu.se
0920-493039
F940 Luleå

Publikationer

Artikel i tidskrift

Exploring the trade-off in life cycle energy of building retrofit through optimization (2020)

Shadram. F, Bhattacharjee. S, Lidelöw. S, Mukkavaara. J, Olofsson. T
Applied Energy, Vol. 269
Artikel i tidskrift

Multidisciplinary Optimization of Life-Cycle Energy and Cost Using a BIM-Based Master Model (2019)

Sandberg. M, Mukkavaara. J, Shadram. F, Olofsson. T
Sustainability, Vol. 11, nr. 1
Artikel i tidskrift

An Integrated BIM-based framework for the optimization of the trade-off between embodied and operational energy (2018)

Shadram. F, Mukkavaara. J
Energy and Buildings, Vol. 158, s. 1189-1205