Hoppa till innehållet
Felicia Söderqvist
Felicia Söderqvist

Felicia Söderqvist

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Historia
Samhällsvetenskap
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
felicia.soderqvist@ltu.se
0920-493071
A309 Luleå

Mitt Projekt

Mitt projekt är inom ämnet Historia och är sponsrat av LTU inom avdelningen för Samhällsvetenskap. I mitt projekt studerar och jämför jag erfarenheter och presentationer av vattenkraft i fallstudierna Akkats och Laholm över tid med bas i narrativ analys, landskaps- och aktörsteorier. Syftet är att visa på kontextuella skillnader i hur vattenkraft upplevs och har upplevts i olika delar av Sverige, vilka berättelserna om vattenkraft är och vilka det är som sprider och berättar dem. Projektet är relaterat till NordForsk Centre of Excellence REXSAC. Dag Avango står som huvudhandledare och Kristina Söderholm som bihandledare.