Hoppa till innehållet
Foteini Liwicki
Foteini Liwicki

Foteini Liwicki

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Maskininlärning
EISLAB
Institutionen för system- och rymdteknik
foteini.liwicki@ltu.se
0920-491004
A3579 Luleå

Biografi

Foteini Simistira Liwicki fick sitt doktorsexamen från School of Electrical and Computer Engineering, NTUA, Grekland , inom området Mönsterigenkänning 2015 med titeln ”Erkännande av online-handskrivna matematiska uttryck”. Från 1997 till 2015 arbetade hon som forskningsassistent vid Institutet för språk- och talbearbetning, ATHENA RC, där hon huvudsakligen var ansvarig för forskningsprogram inom mönsterigenkänning, maskininlärning och naturlig språkbearbetning. Hon var också mycket engagerad i utformningen och utvecklingen av innovativa utbildningsplattformar (inriktade främst på gymnasiet i Grekland men också i andra europeiska länder). Från 2015 till juni 2019 arbetade hon som PostDoc-stipendiat vid University of Fribourg (DIVA-forskningsgruppen) inom området Document Image Analyse och databasgenerering. Från juni 2018 till juni 2019 arbetade hon som PostDoc-kollega med gruppen Machine Learning vid Luleå tekniska universitet.

Från juli 2019 arbetar hon som universitetslektor vid Luleå tekniska universitet inom området maskinlärning och konstgjord intelligens.

Hon var vetenskaplig medlem i programkommittén för den 13: e Internationella verkstaden för IAPR för dokumentanalyssystem (DAS2018) och ICDAR-OST-1: s internationella workshop om öppna tjänster och verktyg för dokumentanalys som hålls på ICDAR2018, Japan. Hon var huvudorganisatören för ICDAR2018-tävlingen om layoutanalys för utmanande medeltida manuskript som hölls på ICDAR2018, Japan. För närvarande organiserar hon tävlingen om Historical Document Reading Challenge on Large Structured Family Records (ICDAR-2019-HDRC-Chinese) som kommer att äga rum på ICDAR2019 .

Hon tjänar som granskare i internationella vetenskapliga tidskrifter och konferenser (t.ex. Pattern Recognition Letters, DAS, ICFHR, ICDAR). Hon är också en vetenskaplig medlem i Institute of Document Analysis and Knowledge Science, Kyoto, Japan och PC-medlem för ICDAR2019 och ICDAR-OST-2nd International Workshop on Open Services and Tools for Document Analys , ICDAR2019, Australien.

Forskningsintressen

 • Maskininlärning
 • Artificiell intelligens (AI)
 • Hjärnförståelse
 • Beteendeanalys
 • Natural Language Processing (NLP)
 • Dokumentanalys
 • Handskrift erkännande

Medical Neuroscience av Duke University på Coursera.Intyg intjänat onsdag 3 juli 2019 11:09 GMT ( certifikat )

Forskningsaktiviteter

 • Programkommittémedlem för ICDAR-OST-1: a internationella workshopen om öppna tjänster och verktyg för dokumentanalys, del av ICDAR2017
 • Huvudorganisatör av ICDAR2017-tävlingen om layoutanalys för utmanande medeltida manuskript - ICDAR2017-HisDoc-Layout-Comp
 • Programkommittémedlem för den 13: e Internationella verkstaden för IAPR för dokumentanalyssystem - DAS2018
 • Huvudarrangör av tävlingen om historisk dokumentläsutmaning på stora strukturerade familjeposter - ICDAR-2019-HDRC-Chinese
 • Vetenskaplig medlem i Institute of Document Analysis and Knowledge Science, Kyoto, Japan - IDAKS
 • Programkommittémedlem för ICDAR2019 och ICDAR-OST-2nd International Workshop om öppna tjänster och verktyg för dokumentanalys - ICDAR2019
 • Tävlingsordförande för den internationella konferensen om dokumentanalys och erkännande, september 2021, i Schweiz - ICDAR2021
 • Programkommittémedlem för den 14: e internationella workshopen för dokumentanalys i IAPR - DAS2020
 • Programkommittémedlem för den 25: e internationella konferensen om mönsterigenkänning - ICPR2020

Utvärdering av doktorsavhandlingar

 • 2019 - Extern examinator för Stefano Martina - Doktorsavhandling - Klassificering av cancerregister med djupa inlärningsmetoder , Florens universitet, Italien
 • 2019 - Extern examinator för Qurat ul Ain - Doktorsavhandling - Segmentering av Urdu Nastalique , University of Engineering and Technology Lahore, Pakistan

Bokkapitel (2019)

 • ”Djup inlärning för historisk dokumentanalys”, som kommer att publiceras i ”Handbok för mönsterigenkänning och datorsyn, World Scientific, 2019
 • ”DIVA-HisDB: En exakt kommenterad dataset av utmanande medeltida manuskript”, som kommer att publiceras i ”Serien i maskinens perception och artificiell intelligens”, World Scientific, 2019

Teaching

Advanced Data Mining (D7043E), link
Introduktion till artificiell intelligens (D0030E), link
UL-P Tillämpad artificiell intelligens TCAIA, link

Presentationer

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Understanding the Role of Objectivity in Machine Learning and Research Evaluation (2021)

Javed. S, Adewumi. O, Liwicki. F, Liwicki. M
Philosophies, Vol. 6, nr. 1
Konferensbidrag

Analysing Musical Performance in Videos Using Deep Neural Networks (2020)

Simistira Liwicki. F, Liwicki. M, Perise. P, Visi. F, Östersjö. S
Ingår i: Proceedings of the 1st Joint Conference on AI Music Creativity, AIMC, Stockholm, Sweden, 2020
Konferensbidrag

Corpora Compared (2020)

The Case of the Swedish Gigaword & Wikipedia Corpora
Adewumi. O, Liwicki. F, Liwicki. M
Paper presented at : The Eighth Swedish Language Technology Conference (SLTC), 25-27 November, 2020, Online
Kapitel i bok, del av antologi

Deep learning for historical document anlysis (2020)

Liwicki. F, Liwicki. M
Ingår i: Handbook Of Pattern Recognition And Computer Vision
Konferensbidrag

Synaptic Integration of Spatiotemporal Features with a Dynamic Neuromorphic Processor (2020)

Nilsson. M, Liwicki. F, Sandin. F
Ingår i: 2020 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), Conference Proceedings, IEEE, 2020, 21471