Hoppa till innehållet
Foteini Liwicki
Foteini Liwicki

Foteini Liwicki

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Maskininlärning
EISLAB
Institutionen för system- och rymdteknik
foteini.liwicki@ltu.se
0920-491004
A3579 Luleå

Biografi

Foteini Simistira Liwicki fick sitt doktorsexamen från School of Electrical and Computer Engineering, NTUA, Grekland , inom området Mönsterigenkänning 2015 med titeln ”Erkännande av online-handskrivna matematiska uttryck”. Från 1997 till 2015 arbetade hon som forskningsassistent vid Institutet för språk- och talbearbetning, ATHENA RC, där hon huvudsakligen var ansvarig för forskningsprogram inom mönsterigenkänning, maskininlärning och naturlig språkbearbetning. Hon var också mycket engagerad i utformningen och utvecklingen av innovativa utbildningsplattformar (inriktade främst på gymnasiet i Grekland men också i andra europeiska länder). Från 2015 till juni 2019 arbetade hon som PostDoc-stipendiat vid University of Fribourg (DIVA-forskningsgruppen) inom området Document Image Analyse och databasgenerering. Från juni 2018 till juni 2019 arbetade hon som PostDoc-kollega med gruppen Machine Learning vid Luleå tekniska universitet.

Från juli 2019 arbetar hon som universitetslektor vid Luleå tekniska universitet inom området maskinlärning och konstgjord intelligens.

Hon var vetenskaplig medlem i programkommittén för den 13: e Internationella verkstaden för IAPR för dokumentanalyssystem (DAS2018) och ICDAR-OST-1: s internationella workshop om öppna tjänster och verktyg för dokumentanalys som hålls på ICDAR2018, Japan. Hon var huvudorganisatören för ICDAR2018-tävlingen om layoutanalys för utmanande medeltida manuskript som hölls på ICDAR2018, Japan. För närvarande organiserar hon tävlingen om Historical Document Reading Challenge on Large Structured Family Records (ICDAR-2019-HDRC-Chinese) som kommer att äga rum på ICDAR2019 .

Hon tjänar som granskare i internationella vetenskapliga tidskrifter och konferenser (t.ex. Pattern Recognition Letters, DAS, ICFHR, ICDAR). Hon är också en vetenskaplig medlem i Institute of Document Analysis and Knowledge Science, Kyoto, Japan och PC-medlem för ICDAR2019 och ICDAR-OST-2nd International Workshop on Open Services and Tools for Document Analys , ICDAR2019, Australien.

Forskningsintressen

 • Maskininlärning
 • Artificiell intelligens (AI)
 • Hjärnförståelse
 • Beteendeanalys
 • Natural Language Processing (NLP)
 • Dokumentanalys
 • Handskrift erkännande

Medical Neuroscience av Duke University på Coursera.Intyg intjänat onsdag 3 juli 2019 11:09 GMT ( certifikat )

Forskningsaktiviteter

 • Programkommittémedlem för ICDAR-OST-1: a internationella workshopen om öppna tjänster och verktyg för dokumentanalys, del av ICDAR2017
 • Huvudorganisatör av ICDAR2017-tävlingen om layoutanalys för utmanande medeltida manuskript - ICDAR2017-HisDoc-Layout-Comp
 • Programkommittémedlem för den 13: e Internationella verkstaden för IAPR för dokumentanalyssystem - DAS2018
 • Huvudarrangör av tävlingen om historisk dokumentläsutmaning på stora strukturerade familjeposter - ICDAR-2019-HDRC-Chinese
 • Vetenskaplig medlem i Institute of Document Analysis and Knowledge Science, Kyoto, Japan - IDAKS
 • Programkommittémedlem för ICDAR2019 och ICDAR-OST-2nd International Workshop om öppna tjänster och verktyg för dokumentanalys - ICDAR2019
 • Tävlingsordförande för den internationella konferensen om dokumentanalys och erkännande, september 2021, i Schweiz - ICDAR2021
 • Programkommittémedlem för den 14: e internationella workshopen för dokumentanalys i IAPR - DAS2020
 • Programkommittémedlem för den 25: e internationella konferensen om mönsterigenkänning - ICPR2020

Utvärdering av doktorsavhandlingar

 • 2019 - Extern examinator för Stefano Martina - Doktorsavhandling - Klassificering av cancerregister med djupa inlärningsmetoder , Florens universitet, Italien
 • 2019 - Extern examinator för Qurat ul Ain - Doktorsavhandling - Segmentering av Urdu Nastalique , University of Engineering and Technology Lahore, Pakistan

Bokkapitel (2019)

 • ”Djup inlärning för historisk dokumentanalys”, som kommer att publiceras i ”Handbok för mönsterigenkänning och datorsyn, World Scientific, 2019
 • ”DIVA-HisDB: En exakt kommenterad dataset av utmanande medeltida manuskript”, som kommer att publiceras i ”Serien i maskinens perception och artificiell intelligens”, World Scientific, 2019

Teaching

Advanced Data Mining (D7043E), link
Introduktion till artificiell intelligens (D0030E), link

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi

Deep learning for historical document anlysis (2020)

Liwicki. F, Liwicki. M
Ingår i: Handbook Of Pattern Recognition And Computer Vision
Konferensbidrag

Synaptic Integration of Spatiotemporal Features with a Dynamic Neuromorphic Processor (2020)

Nilsson. M, Liwicki. F, Sandin. F
Ingår i: 2020 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), Conference Proceedings, IEEE, 2020, 21471
Konferensbidrag

ICDAR 2019 Historical Document Reading Challenge on Large Structured Chinese Family Records (2019)

Saini. R, Dobson. D, Morrey. J, Liwicki. M, Liwicki. F
Ingår i: ICDAR 2019, ICDAR 2019 HDRC Chinese, 2019
Konferensbidrag

Subword Semantic Hashing for Intent Classification on Small Datasets (2019)

Shridhar. K, Dash. A, Sahu. A, Grund Pihlgren. G, Alonso. P, Pondenkandath. V, et al.
Ingår i: 2019 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), IEEE, 2019, N-19329