Hoppa till innehållet
Fragkiskos Fourlas
Fragkiskos Fourlas

Fragkiskos Fourlas

Forskningsing 1:e
Luleå tekniska universitet
Robotik och artificiell intelligens
Signaler och system
Institutionen för system- och rymdteknik

Forskningsingenjör

Bio

Jag arbetar som forskningsingenjör vid institutionen för datavetenskap, elektro- och rymdteknik vid Luleå tekniska universitet. Robotics & AI-grupp vid Luleå tekniska universitet. Jag är medlem i gruppen för robotik och artificiell intelligens vid Signal and Systems Division, under ledning av prof. George Nikolakopoulos . Jag avslutar för närvarande min integrerade masterexamen i elektro- och datorteknik vid universitetet i Patras, Grekland. Under mina grundutbildningar följde jag styrsystemsektorn och specialiserade mig på cyberfysiska system. Mina forskningsintressen är fokuserade kring högnivåkontrollsystem, kollaborativa UV:er och datorseende. Titeln på min masteruppsats är "Advanced Control Technics for Collaborative Satellite Docking".

LinkedIn – Google Scholar