Hoppa till innehållet
Fredrik Backlund
Fredrik Backlund

Fredrik Backlund

Biträdande professor
Luleå tekniska universitet
Kvalitetsteknik och logistik
Industriell ekonomi
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
fredrik.backlund@ltu.se
0920-492077
A2577 Luleå

Undervisning och handledning

Mina intresseområden är främst projektledning, som även inkluderar teamutveckling och gruppdynamik. Processledning är ett närbesläktat intresseområde, samt pedagogisk utveckling avseende problem-baserat, projektet-orienterat och utmaningsbaserat lärande.

Grundutbildning

Jag kurser på grund- och avancerad nivå, för doktorander och kollegor, samt för företag och organisationer i form av uppdragsutbildning. Som ett sätt att bli inspirerad och utvecklas i lärarrollen genomföra jag kontinuerligt lärarutbyte via ERASMUS+. Exempelvis har jag varit till Valencia Polytechnic University (Spanien), Aalborg University (Danmark) och University of Toulouse (Frankrike).

Kurser på grundnivå (Examinator* och kursansvarig** vissa kursomgångar)Distanskurs i Lean (7,5 hp), Distanskurs CSR (7,5 hp), Baskurs inom projektledning (15 hp)*’**, samt Grundkursen för kvalitetsutveckling (7,5 hp)

Kurser på avancerad nivå (Examinator* och kursansvarig** vissa kursomgångar)Operativ kvalitetsledning (7,5 hp)*, **, Kundfokuserad produktutveckling (7,5 hp)**, Avancerad projektledning (7,5 hp), Integrationsprojekt (15 hp) - Genomförs tillsammans med ett flertal andra ämnen inom managementområdet *’**, samt Examensarbete (15 resp. 30 hp)**

Jag har även föreläsningar och seminarier inom andra program och kurser, bland annat om projektledning och teamutveckling. Ger också en kurs i projektledning för doktorander (4,5 hp), där jag är lärare, kursansvarig och examinator.

Handledning & handledadutbildning

Jag har varit med som lärare i kursen: Research Supervision Course, en obligatorisk kurs för alla som vill bli docentmeriterade. Min roll har varit stöd i kurskoordinering, seminarium om projektperspektiv, samt examination. Som biträdande handledare har jag varit med att handleda tre doktorander, samt varit handledare för över 40 examensarbeten (Civilingenjör, M.Sc. och högskoleingenjör, Bsc).

Pedagogisk utveckling

Från höstterminen 2021 till och med vårterminen 2023 var jag tjänstledig från ämnet, för att verka i rollen som pedagogisk utvecklare inom Högskolepedagogiskt centrum (HPC). Dessförinnan hade jag denna roll på deltid (20%) under flera år.

Som pedagogisk utvecklare arbetade jag främst med att utveckla och ge kurser för kollegiet: Course Design* (2 hp), Problem-Based & Problem-Oriented Learning* (2 hp), Program Development I & II* ( 1,5 + 1,5 hp), Behörighetsgivande kurs/Qualifying Course for University Teachers (4,5 hp), Open Network Learning (3 hp). Kursen ges av andra universitet, där LTU under en tid var partneruniversitet. Min roll var kurskoordinator för deltagare från LTU, samt facilitator/coach för PNL-grupper. 

Rollen kursansvarig*. HPC-kurser ger inte högskolepoäng och därför finns inte rollen examinator. I kursen Problem-Based & Problem-Oriented Learning (HPC007) är jag fortfarande kursansvarig. Övriga arbetsuppgifter på HPC har varit att skriva projektansökningar, skapa podcasts (Examinationspodden och Meriterad lärare), ge olika typer av workshop, samt vara koordinator och stöd i utveckling av CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate) som pedagogisk modell på LTU.

Online-kurser och MOOC:s ('Massive Open Online Courses')

Jag har utvecklat två MOOC:ar (Massive Open Online Courses): 1) Plan for project success och 2) The Well-Working Team (tillsammans med Niklas Letho). Båda är tillgängliga på plattformen Canvas Cataloge via LTU:s hemsida. Har också utvecklat en online-kurs i Problem-baserat lärande för lärare inom Universeh (https://universeh.eu/). Mer om min medverkan längre ner.

Uppdragsutbilding

I form av uppdragsutbildning har jag varit med att utveckla och ger MOOC+. Det är en utbildningsform som kan liknas vid en studiecirkel, där MOOC-deltagare träffas online under ett antal seminarier, med mig som moderator.

Forskning & utveckling

Forskningsinsatser har främst skett i samband med de tre doktorandprojekten. För närvarande pågår ansökningsarbete, med inriktning mot utmanings- och projektbaserat lärande. Inför disputationer/licentiat har jag vid flera tillfällen agerat diskutant i samband med så kallade ’Pajseminarier’. Vid ett tillfälle har jag varit del av betygsnämnd vid disputation.

Har granskat artiklar för följande tidskrifter: International Journal of Quality & Reliability Management (IJQRM), International Journal of Managing Projects in Business (IJMPB), Scandinavian Journal of Educational Research (SJER), Journal of Industrial Engineering and Management (JIEM), Project Management Journal (PMJ), TQM & Business Excellence, samt Production Planning & Control Journal (PPCJ).

Projekt och samverkan

UNIVERSEH (https://universeh.eu/) är ett tvärvetenskapligt projekt och samverkan mellan flera universitet i Europa, med koppling till forskning och utbildning md anknytning till rymden och rymdsektorn. Övergripnade syfte är att underlätta rörlighet och stödja tvärvetenskapliga program och stärka pedagogisk innovation och entreprenörskap.

Inom UNIVERSEH har jag gjort lärarutbyte, tagit fram kurs för lärare samt deltar från 2023 i ’Quality Assurance Committe’.

 

Publikationer

Konferensbidrag

Individual Assessment of Students Working in Project Teams (2019)

Backlund. F, Garvare. R
Ingår i: The 15th International CDIO Conference, Proceedings – Full Papers, s. 353-365, Aarhus Universitetsforlag, 2019
Artikel i tidskrift

Continuous improvement (2018)

challenges for the project-based organization
Backlund. F, Sundqvist. E
International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 5, nr. 7, s. 1306-1320
Artikel i tidskrift

A project perspective on doctoral studies (2017)

a student point of view
Backlund. F
International Journal of Educational Management, Vol. 31, nr. 7, s. 908-921
Konferensbidrag

Lean in project-based organizations (2017)

Sundqvist. E, Backlund. F, de Bruin. J
Paper presented at : 24th EurOMA conference, Edinburgh, Scotland, 1-5 July 2017
Artikel i tidskrift

A Holistic View on Learning in Project-Based Organizations (2015)

Chronéer. D, Backlund. F
Project Management Journal, Vol. 46, nr. 3, s. 61-74