Hoppa till innehållet
Fredrik Forsberg
Fredrik Forsberg

Fredrik Forsberg

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Experimentell mekanik
Strömningslära och experimentell mekanik
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Fredrik.Forsberg@ltu.se
0920-493085
E833 Luleå

Min forskning

Min forskning är inriktad mot utveckling av en metod för att upptäcka och bestämma 3D strukturella deformationer och töjningar i icke-homogena material. Metoden kombinerar tredimensionell mönsterigenkänning och röntgenbaserad mikrotomografi (µCT). Forskningsprojektet täcker såväl utveckling av ett robust mikrotomografisystem för tredimensionell avbildning som utveckling av mönsterigenkänningstekniken, kallad digital volymkorrelation (Digital Volume Correlation, DVC). Mitt forskningsintresse täcker därför både 3D avbildningsmetoder (mikrotomografi, bildkvalitetsaspekter, bildartefaktkorrigering etc.) och bildkorrelationstekniker (2D och 3D).  

I december 2008 presenterade jag min doktorsavhandling X-ray Microtomography and Digital Volume Correlation for Internal Deformation and Strain Analysis.

Denna avhandling är fri att ladda ner här.

cover_of_thesis_tilted.jpg

Mer information om...

Länkar

Publikationer

Artikel i tidskrift

Ice sintering: Dependence of sintering force on temperature, load, duration, and particle size (2022)

Bahaloohoreh. H, Eidevåg. T, Gren. P, Casselgren. J, Forsberg. F, Abrahamsson. P, et al.
Journal of Applied Physics, Vol. 131, nr. 2
Konferensbidrag

Discrete element simulation of dry snow using the developed analytic bond model (2021)

Bahaloo. H, Casselgren. J, Forsberg. F, Sjödahl. M
Ingår i: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Institute of Physics (IOP), 2021, 012015
Artikel i tidskrift

Surface characterization of ash-layered olivine from fluidized bed biomass gasification (2021)

Kuba. M, Fürsatz. K, Janisch. D, Aziaba. K, Chlebda. D, Łojewska. J, et al.
Biomass Conversion and Biorefinery, Vol. 11, nr. 1, s. 29-38
Artikel i tidskrift

The Accessibility of the Cell Wall in Scots Pine (Pinus sylvestris L.) Sapwood to Colloidal Fe3O4 Nanoparticles (2021)

Garskaite. E, Stoll. S, Forsberg. F, Lycksam. H, Stankeviciute. Z, Kareiva. A, et al.
ACS Omega, Vol. 6, nr. 33, s. 21719-21729