Fredrik Forsberg
Fredrik Forsberg

Fredrik Forsberg

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Experimentell mekanik
Strömningslära och experimentell mekanik
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Fredrik.Forsberg@ltu.se
0920-493085
E833 Luleå

Min forskning

Min forskning är inriktad mot utveckling av en metod för att upptäcka och bestämma 3D strukturella deformationer och töjningar i icke-homogena material. Metoden kombinerar tredimensionell mönsterigenkänning och röntgenbaserad mikrotomografi (µCT). Forskningsprojektet täcker såväl utveckling av ett robust mikrotomografisystem för tredimensionell avbildning som utveckling av mönsterigenkänningstekniken, kallad digital volymkorrelation (Digital Volume Correlation, DVC). Mitt forskningsintresse täcker därför både 3D avbildningsmetoder (mikrotomografi, bildkvalitetsaspekter, bildartefaktkorrigering etc.) och bildkorrelationstekniker (2D och 3D).  

I december 2008 presenterade jag min doktorsavhandling X-ray Microtomography and Digital Volume Correlation for Internal Deformation and Strain Analysis.

Denna avhandling är fri att ladda ner här.

cover_of_thesis_tilted.jpg

Mer information om...

Länkar

Publikationer

Artikel i tidskrift

Development of process parameters for selective laser melting of a Zr-based bulk metallic glass (2020)

Marattukalam. J, Pacheco. V, Karlsson. D, Riekehr. L, Lindwall. J, Forsberg. F, et al.
Additive Manufacturing, Vol. 33
Konferensbidrag

Spatial deformation of ore texture by quantitative characterization (2020)

Semsari Parapari. P, Parian. M, Forsberg. F, Rosenkranz. J
Paper presented at : Conference in Minerals Engineering 2020
Artikel i tidskrift

The effect of wood composition and supercritical CO2 extraction on charcoal production in ferroalloy industries (2020)

Surup. G, Hunt. A, Attard. T, Budarin. V, Forsberg. F, Arshadi. M, et al.
Energy, Vol. 193
Artikel i tidskrift

3D analysis of deformation and porosity of dry natural snow during compaction (2019)

Eppanapelli. L, Forsberg. F, Casselgren. J, Lycksam. H
Materials, Vol. 12, nr. 6
Artikel i tidskrift

Experimental and numerical study of the response to various impact energy levels for composite sandwich plates with different face thicknesses (2019)

Rajput. M, Burman. M, Forsberg. F, Hallström. S
Journal of Sandwich Structures and Materials, Vol. 21, nr. 5, s. 1654-1682