Fredrik Forsberg
Fredrik Forsberg

Fredrik Forsberg

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Experimentell mekanik
Strömningslära och experimentell mekanik
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Fredrik.Forsberg@ltu.se
0920-493085
E109 Luleå

Min forskning

Min forskning är inriktad mot utveckling av en metod för att upptäcka och bestämma 3D strukturella deformationer och töjningar i icke-homogena material. Metoden kombinerar tredimensionell mönsterigenkänning och röntgenbaserad mikrotomografi (µCT). Forskningsprojektet täcker såväl utveckling av ett robust mikrotomografisystem för tredimensionell avbildning som utveckling av mönsterigenkänningstekniken, kallad digital volymkorrelation (Digital Volume Correlation, DVC). Mitt forskningsintresse täcker därför både 3D avbildningsmetoder (mikrotomografi, bildkvalitetsaspekter, bildartefaktkorrigering etc.) och bildkorrelationstekniker (2D och 3D).  

I december 2008 presenterade jag min doktorsavhandling X-ray Microtomography and Digital Volume Correlation for Internal Deformation and Strain Analysis.

Denna avhandling är fri att ladda ner här.

cover_of_thesis_tilted.jpg

Mer information om...

Länkar

Publikationer

Artikel i tidskrift

Defect characterization of electron beam melted Ti-6Al-4V and Alloy 718 with X-ray microtomography (2018)

Neikter. M, Forsberg. F, Pederson. R, Antti. M, Åkerfeldt. P, Larsson. S, et al.
Aeronautics and Aerospace Open Access Journal, ISSN: 2576-4500, Vol. 2, nr. 3, s. 139-145
Artikel i tidskrift

Exploring the capability of muon scattering tomography for imaging the components in the blast furnace (2018)

Hu. X, Sundqvist-Öqvist. L, Åström. E, Forsberg. F, Checchia. P, Bonomi. G, et al.
ISIJ International, ISSN: 0915-1559, Vol. 58, nr. 1, s. 35-42
Artikel i tidskrift

Material Characterization and Influence of Sliding Speed and Pressure on Friction and Wear Behavior of Self-Lubricating Bearing Materials for Hydropower Applications (2018)

Rodiouchkina. M, Berglund. K, Mouzon. J, Forsberg. F, Shah. F, Rodushkin. I, et al.
Lubricants, ISSN: 2075-4442, Vol. 6, nr. 2
Artikel i tidskrift

Promoted hydrogel formation of lignin-containing arabinoxylan aerogel using cellulose nanofibers as a functional biomaterial (2018)

Berglund. L, Forsberg. F, Jonoobi. M, Oksman. K
RSC Advances, ISSN: 2046-2069, Vol. 8, nr. 67, s. 38219-38228
Konferensbidrag

Characterization of defects in polymer composites used in medical devices by means of x-ray microtomography (2017)

Joffe. R, Forsberg. F, Lycksam. H, Sjögren. A
Ingår i: 3rd International Conference on Tomography of Materials and Structures (ICTMS2017), 2017