Dummy image
Dummy image

Fredrik Haapalahti

Verksamhetsstöd

Jag jobbar som IT-administratör inom delområdet infrastruktur på IT-service.

Inom delområdet infrastruktur ingår allt underhåll och drift av universitetets gemensamma IT-miljö, vilket innebär backup, lagring, nät etc. Här underhålls och vidareutvecklas den tekniska hårdvaran och bakomliggande problem löses så att IT-miljön fungerar tillfredsställande. Inom delområdet infrastruktur genomförs förändringar av infrastrukturen på ett kontrollerat sätt enligt standardiserade metoder och rutiner.