Hoppa till innehållet
Fredrik Nyström
Fredrik Nyström

Fredrik Nyström

Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
fredrik.nystrom@ltu.se
0920-493538
T3015 Luleå

Fredriks doktorandprojekt handlar om avancerade reningsmetoder för förorenat dagvatten. Primärt har kemisk fällning studerats som en möjlig reningskomponent.

Många dagvattenreningsanläggningar baseras på avskiljning av partiklar för att förbättra dagvattenkvaliten. Sedermera har det visat sig att små partiklar, som inte avskiljs i större utsträckning, är viktiga transportörer av föroreningar. För att uppnå fullgod reningseffekt bör reningsystem för dagvatten även beakta de mindre partikelfraktioner.

Kemisk fällning är en behandlingsprocess vanlig inom avloppsvattenbehandling och dricksvattenberedning men ej utbredd alls i en dagvattenkontext. Kemisk fällning har en destabiliserande effekt och möjliggör en aggregering av partiklar som ej hade skett naturligt. På så sätt avskiljs även de mindre partiklarna.

Doktorandstudierna har fram tills licentiatexamen syftat till att undersöka olika frågeställningar kring kemisk fällning som en reningskomponent av förorenat dagvatten. Några av forskningsfrågorna har inkluderat val av fällningskemikalier, operativ fällningskaraktäristik samt dominerande fällningsmekanism. Vidare undersöktes avskiljningseffekterna för de vanligaste dagvattenföroreningarna.

Fram tills doktorsexamen planeras nya studier kring hur väl en innovativ metod för avvattning av dagvattensediment med hjälp av polymer fungerar, men även studier hur väl en reningsprocess bestående av elektrokoagulation fungerar.

 

 

 

Forskningsprojekt

Publikationer

Artikel i tidskrift

Laboratory scale evaluation of coagulants for treatment of stormwater (2020)

Nyström. F, Nordqvist. K, Herrmann. I, Hedström. A, Viklander. M
Journal of Water Process Engineering, Vol. 36
Artikel i tidskrift

Removal of metals and hydrocarbons from stormwater using coagulation and flocculation (2020)

Nyström. F, Nordqvist. K, Herrmann. I, Hedström. A, Viklander. M
Water Research, Vol. 182
Artikel i tidskrift

Treatment of road runoff by coagulation/flocculation and sedimentation (2019)

Nyström. F, Nordqvist. K, Herrmann. I, Hedström. A, Viklander. M
Water Science and Technology, Vol. 79, nr. 3, s. 518-525
Konferensbidrag

Removal of small particles from urban snow melt mixture by coagulation/flocculation and sedimentation (2017)

Nyström. F, Nordqvist. K, Herrmann. I, Hedström. A, Viklander. M
Ingår i: 14th IWA/IAHR International Conference on Urban Drainage, Conference Proceedings, 2017, 2017