Fredrik Nyström
Fredrik Nyström

Fredrik Nyström

Doktorand
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
fredrik.nystrom@ltu.se
0920-493538
F1136 Luleå

Forskningsämne

Fredriks doktorandprojekt handlar om avancerade reningsmetoder för förorenat dagvatten. Smutsigt dagvatten som kommer från stora traffikleder samt industriområden innehåller ofta föroreningar som härstammar från utsläpp, avgaser och avlagringar från bromsbelägg och däck. Dessa kommer i form av metallpartiklar och polycykliska aromatiska kolväten (PAHer) och har toxiska effekter på de recipienter de rinner till.

I dagsläget så renas inte dagvatten i någon större utsträckning. Det finns system för hantering av dagvatten såsom dammar, men de syftar främst till att fördröja dagvattenflöden även om det sker en viss rening genom sedimentering av större partiklar.  I många fall är det inte tillräckligt då de minsta partiklarna inte hinner sedimentera i dessa system. Det är i den här kontexten Fredriks forksning sker.

Just nu pågår arbetet med att utvärdera fällningskemikalier på smältvatten. Där studeras både kommersiella fällningskemikaler, men även andra intressanta produkter såsom biopolymerer.

Senare i doktorandprojektet finns det planer på att undersöka effekten av olika reaktiva filter samt filtermembran.

 

 

Forskningsprojekt

Publikationer

Konferensbidrag

Removal of small particles from urban snow melt mixture by coagulation/flocculation and sedimentation (2017)

Nyström. F, Nordqvist. K, Herrmann. I, Hedström. A, Viklander. M
Ingår i: 14th IWA/IAHR International Conference on Urban Drainage, Conference Proceedings, 2017, 2017
Konferensbidrag

Flocculation and membrane filtration of stormwater (2016)

laboratory experiments
Nyström. F, Nordqvist. K, Herrmann. I, Hedström. A, Viklander. M
Paper presented at : IWA Conference for the Specialist Group on Particle Separation : Advances in particle science and separation: meeting tomorrow’s challenges 22/06/2016 - 24/06/2016