Hoppa till innehållet
Fredrik Sjögren
Fredrik Sjögren

Fredrik Sjögren

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Arbetsvetenskap
Människa och teknik
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
fredrik.sjogren@ltu.se
0920-492429
A135 Luleå

Fredrik Sjögren är universitetslektor vid forskarämnet arbetsvetenskap, avdelningen Människa och teknik.

Fredrik Sjögren är filosofie doktor i Genus och teknik och anställd som universitetslektor i Arbetsvetenskap med inriktning sociologi vid avdelningen Människa och Teknik. För närvarande undervisar han inom sociologiprogrammet för vilket han även är utbildningsledare.

Fredriks doktorandprojekt handlade om hur kön, teknik och värde(n) gjordes inom IKT-forskningsorganisationer, där han använde sig av genusteori, vetenskaps- och teknikstudier, samt (post)marxistisk teori om värde och värden. Han har även efter disputation forskat om sociala aspekter av innovationer, om metodsamordning inom räddningstjänsten, om maskulinitet, säkerhet och risk vid ett kärnkraftsverk. För närvarande deltar Fredrik i ett forskningsprojekt om industri 4.0 samt i ett projekt i vilket en översikt över svensk organisationsforskning tas fram.

Fredrik har en examen i genusvetenskap från Södertörns högskola med inriktning mot filosofi och sociologi. Särskilda intressen är sociologiska och filosofiska frågor kring genus, subjektivation och reifikation inom IKT, IKT-övervakning, marxistisk filosofi och teori samt frågor om determinism i relation till teknik.