Hoppa till innehållet
Gabriel Sas
Gabriel Sas

Gabriel Sas

Professor tillika ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Byggkonstruktion
Byggkonstruktion och brand
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
gabriel.sas@ltu.se
0920-493835
T2219 Luleå

Research interests

Idag byggs det i världen med en aldrig förut skådad fart. Byggbranschen står för cirka 40 % av världens koldioxidavtryck. För att minska det är det önskvärt att för det första behålla befintliga konstruktioner i drift så länge som möjligt, och för det andra att utforma nya för att vara återvinningsbara eller med lång livslängd. Utmaningen här är hur vi hittar balansen mellan konstruktionernas säkerhet, kostnaderna för att tillverka och använda dem och deras påverkan på vår miljö. Mitt arbetes mål är att främja hållbarhet i byggbranschen genom hållbarhetsmedveten konstruktion.

Mina mål är att:

  • utveckla metoder för att förutsäga livslängden för befintliga strukturer,
  • tillhandahålla lösningar för att förlänga deras livslängd vid behov och
  • kvantifiera effekterna av olika beslut på en strukturs livslängd

Arbetslivserfarenhet

  • Dimensionering och utvärdering av betongkonstruktioner
  • Förstärkning av betongkonstruktioner med FRP
  • Icke-linjär finit elementmodellering
  • Structural Health Monitoring och tillståndsbedömning
  • Ledning av forsknings- och industriprojekt

Publikationer

Artikel i tidskrift

Semi-autonomous inspection for concrete structures using digital models and a hybrid approach based on deep learning and photogrammetry (2023)

Mirzazade. A, Popescu. C, Gonzalez-Libreros. J, Blanksvärd. T, Täljsten. B, Sas. G
Journal of Civil Structural Health Monitoring
Artikel i tidskrift

The adsorption of two organic inhibitors on stainless steel passive film: A reactive force field study (2023)

Yuan. L, Lin. Y, Guo. T, Wen. R, Yu. Q, Wang. C, et al.
Applied Surface Science, Vol. 607
Konferensbidrag

A Parametric Study of an old Concrete Trough Bridge using non-linear Finite Element analysis (2022)

Sarmiento. S, Åkergren. D, Gustafsson. J, Gonzalez. J, Sas. G, Elfgren. L, et al.
Ingår i: IABSE Symposium Prague 2022: Challenges for Existing and Oncoming Structures - Report, International Association for Bridge and Structural Engineering, s. 1652-1659, International Association for Bridge and Structural Engineering, 2022
Artikel i tidskrift

A review of sustainable and environment-friendly flame retardants used in plastics (2022)

Mensah. R, Shanmugam. V, Narayanan. S, Renner. J, Babu. K, Neisiany. R, et al.
Polymer testing, Vol. 108
Artikel, forskningsöversikt

A Review of the Synthesis, Properties, and Applications of 2D Materials (2022)

Shanmugam. V, Mensah. R, Babu. K, Gawusu. S, Chanda. A, Tu. Y, et al.
Ingår i: Particle & particle systems characterization