Hoppa till innehållet
Gabriel Sas
Gabriel Sas

Gabriel Sas

Professor tillika ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Byggkonstruktion
Byggkonstruktion och brand
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
gabriel.sas@ltu.se
0920-493835
T2219 Luleå

Research interests

Idag byggs det i världen med en aldrig förut skådad fart. Byggbranschen står för cirka 40 % av världens koldioxidavtryck. För att minska det är det önskvärt att för det första behålla befintliga konstruktioner i drift så länge som möjligt, och för det andra att utforma nya för att vara återvinningsbara eller med lång livslängd. Utmaningen här är hur vi hittar balansen mellan konstruktionernas säkerhet, kostnaderna för att tillverka och använda dem och deras påverkan på vår miljö. Mitt arbetes mål är att främja hållbarhet i byggbranschen genom hållbarhetsmedveten konstruktion.

Mina mål är att:

  • utveckla metoder för att förutsäga livslängden för befintliga strukturer,
  • tillhandahålla lösningar för att förlänga deras livslängd vid behov och
  • kvantifiera effekterna av olika beslut på en strukturs livslängd

Arbetslivserfarenhet

  • Dimensionering och utvärdering av betongkonstruktioner
  • Förstärkning av betongkonstruktioner med FRP
  • Icke-linjär finit elementmodellering
  • Structural Health Monitoring och tillståndsbedömning
  • Ledning av forsknings- och industriprojekt

Publikationer

Artikel i tidskrift

A review of sustainable and environment-friendly flame retardants used in plastics (2022)

Mensah. R, Shanmugam. V, Narayanan. S, Renner. J, Babu. K, Neisiany. R, et al.
Polymer testing, Vol. 108
Artikel, forskningsöversikt

A Review of the Synthesis, Properties, and Applications of 2D Materials (2022)

Shanmugam. V, Mensah. R, Babu. K, Gawusu. S, Chanda. A, Tu. Y, et al.
Ingår i: Particle & particle systems characterization
Artikel, forskningsöversikt

A Review on Combustion and Mechanical Behaviour of Pyrolysis Biochar (2022)

Shanmugam. V, Sreenivasan. S, Mensah. R, Försth. M, Sas. G, Hedenqvist. M, et al.
Ingår i: Materials Today Communications
Artikel i tidskrift

Mechanical properties of calcium silicate hydrate under uniaxial and biaxial strain conditions (2022)

a molecular dynamics study
Tu. Y, Shi. P, Liu. D, Wen. R, Yu. Q, Sas. G, et al.
Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP, Vol. 24, nr. 2, s. 1156-1166
Artikel i tidskrift

Molecular dynamics simulation study of the transport of pairwise coupled ions confined in C-S-H gel nanopores (2022)

Tu. Y, Cao. J, Wen. R, Shi. P, Yuan. L, Ji. Y, et al.
Construction and Building Materials, Vol. 318