Hoppa till innehållet
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)

 

Gary Verkade föddes i Chicago, USA. Sina studier i orgel, komposition och musikvetenskap bedrev han vid Calvin College och vid University of Iowa i USA. Studierna fortsatte 1978 i Tyskland, vid Folkwang-Hochschule i Essen. Efter studietiden blev Verkade kvar i Tyskland fram till 1995 då han anställdes vid Carthage College, Kenosha, USA, som professor i solistiskt orgelspel. Denna position behöll han till år 2000 då han anställdes vid Luleå tekniska universitet och Musikhögskolan i Piteå.

Verkade bedriver en omfattande musiker- och tonsättarverksamhet vid sidan av sin pedagogiska gärning. Som musiker är han aktiv som organist med tyngdpunkt på samtida musik samt äldre musik och han har konserterat runt om i Europa och USA samt Australien. Han har spelat in CD- och DVD-produktioner av fram för allt ny musik. Han har varit gästprofessor vid andra universitet och solist vid flera festivaler. Därtill är han en av grundarna till den Tysklandsbaserade improvisationsgruppen SYNTHESE där han bland annat spelar synthesizer och computer och samverkar med dansare och bildkonstnärer. Som tonsättare har han skrivit musik för orgel, elektronik och kammar- och improvisationsensembler.

Som musikvetare har Verkade skrivit och publicerat en avsevärd mängd antal artiklar relaterade till orgelspel och uppförandepraxis och komposition.