Git-Marie Ejneborn-Looi
Git-Marie Ejneborn-Looi

Git-Marie Ejneborn-Looi

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Omvårdnad
Omvårdnad
Institutionen för hälsovetenskap
git-marie.ejneborn-looi@ltu.se
0920-493881
E1006 Luleå

Mobil: 070 328 12 36

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi

Ett personligt ansvar för god och säker vård (2019)

Gabrielsson. S, Ejneborn-Looi. G
Ingår i: Vårdande vid psykisk ohälsa - på avancerad nivå
Artikel i tidskrift

Easy but not simple (2016)

Nursing students’ descriptions of the process of care in a psychiatric context
Ejneborn-Looi. G, Sävenstedt. S, Engström. Å
Issues in Mental Health Nursing, Vol. 37, nr. 1, s. 34-42
Artikel i tidskrift

Mot en hållbar omvårdnadsutveckling (2016)

Gabrielsson. S, Ejneborn-Looi. G
Psyche, Vol. 2016, nr. 1, s. 14-17