Glacialle Tiu
Glacialle Tiu

Glacialle Tiu

Doktorand, MC, Doktorand
Luleå tekniska universitet
Malmgeologi
Geovetenskap och miljöteknik
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
glacialle.tiu@ltu.se
0920-493237
F832a Luleå

Studentuppsatser(Exjobb)

Studentuppsats (Examensarbete)

Classification of Drill Core Textures for Process Simulation in Geometallurgy (2017)

Aitik Mine, Sweden
Tiu. G
Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hp
Naturvetenskap, Teknik och teknologier, Naturresursteknik, master, Examensarbete, minst 30 hp