Hoppa till innehållet
Godecke-Tobias Blecken
Godecke-Tobias Blecken

Godecke-Tobias Blecken

Professor
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
godecke-Tobias.blecken@ltu.se
0920-491394
T3024 Luleå

Godecke Bleckens forskningsintresse handlar huvudsakligen om urbant dagvatten och dess management. Efter att ha disputerat på en avhandling om dagvattenbiofilter år 2010 har Godecke utvidgat sin forskning och arbetat med olika andra tekniker för dagvattenbehandling (t ex permeabla ytbeläggningar, infiltrationsstråk, dammar, våtmarker mm.), samt med dagvattenkvalité och dagvattnets påverkan på den naturliga miljön.

En viktig del av arbetet handlar om att undersöka grön dagvatteninfrastrukturs tekniska funktion under olika klimatförhållanden samt att anpassa teknikerna till dessa förhållanden eftersom det krävande svenska klimatet ofta ses som ett hinder för implementeringen. En annan tyngdpunkt av Godeckes forskning är relaterad till långtidsfunktionen av dagvattenanläggningar och underhållet av dessa. Det finns en risk att befintliga/uppförda anläggningar inte fungerar väl, t ex orsakat av bristande underhåll. Andra frågor berör ekosystemtjänster kopplade till grön infrastruktur.

Med sin forskning vill Godecke medverka till att övervinna hinder för vidare implementering av dagvattenanläggningar samt bidra till anpassningen av grön infrastruktur till det svenska klimatet, samt genom anpassat underhåll till anläggningar med lång livslängd.

Forskningsprojekt

Publikationer

Artikel i tidskrift

Contamination of Urban Stormwater Pond Sediments (2021)

A Study of 259 Legacy and Contemporary Organic Substances
Flanagan. K, Blecken. G, Österlund. H, Nordqvist. K, Viklander. M
Environmental Science and Technology, Vol. 55, nr. 5, s. 3009-3020
Artikel, forskningsöversikt

Next generation swale design for stormwater runoff treatment (2021)

A comprehensive approach
Ekka. S, Rujner. H, Leonhardt. G, Blecken. G, Viklander. M, Hunt. W
Ingår i: Journal of Environmental Management
Artikel i tidskrift

Nitrogen removal in stormwater bioretention facilities: effect of drying, temperature and submerged zone (2021)

Søberg. L, Viklander. M, Blecken. G
Ecological Engineering, Vol. 169
Artikel i tidskrift

Temperatures and precipitation affect vegetation dynamics on Scandinavian extensive green roofs (2021)

Lönnqvist. J, Hanslin. H, Gisvold Johannessen. B, Muthanna. T, Viklander. M, Blecken. G
International journal of biometeorology, Vol. 65, nr. 6, s. 837-849
Artikel i tidskrift

Vegetation cover and plant diversity on cold climate green roofs (2021)

Lönnqvist. J, Blecken. G, Viklander. M
Journal of Urban Ecology, Vol. 7, nr. 1