Hoppa till innehållet
Godecke-Tobias Blecken
Godecke-Tobias Blecken

Godecke-Tobias Blecken

Professor
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
godecke-Tobias.blecken@ltu.se
0920-491394
T3024 Luleå

Godecke Bleckens forskningsintresse handlar om urbant dagvatten och dess management. Efter att ha disputerat på en avhandling om dagvattenbiofilter år 2010 har Godecke utvidgat sin forskning och arbetat med olika andra tekniker för dagvattenbehandling (t ex permeabla ytbeläggningar, infiltrationsstråk, dammar, våtmarker mm.), samt med dagvattenkvalité och dagvattnets påverkan på den naturliga miljön.

En viktig del av arbetet handlar om att undersöka grön dagvatteninfrastrukturs tekniska funktion under olika klimatförhållanden samt att anpassa teknikerna till dessa förhållanden eftersom det krävande svenska klimatet ofta ses som ett hinder för implementeringen. En annan tyngdpunkt av Godeckes forskning är relaterad till långtidsfunktionen av dagvattenanläggningar och underhållet av dessa. Det finns en risk att befintliga/uppförda anläggningar inte fungerar väl, t ex orsakat av bristande underhåll. Aktuella projekt handlar dessutom om rening av "nya" förorenignr och funktion av dagvattenhantering på system/avrinnignsområdesnivå. Andra frågor berör ekosystemtjänster kopplade till grön infrastruktur.

 

Forskningsprojekt

Publikationer

Artikel, forskningsöversikt

Microplastics in urban catchments: Review of sources, pathways, and entry into stormwater (2023)

Österlund. H, Blecken. G, Lange. K, Marsalek. J, Gopinath. K, Viklander. M
Ingår i: Science of the Total Environment
Artikel i tidskrift

Variability of green infrastructure performance due to climatic regimes across Sweden (2023)

Mantilla. I, Flanagan. K, Muthanna. T, Blecken. G, Viklander. M
Journal of Environmental Management, Vol. 326
Artikel i tidskrift

Blue-Green Infrastructure for All Seasons: The Need for Multicolored Thinking (2022)

Sagrelius. P, Lundy. L, Blecken. G, Rizzo. A, Viklander. M
Journal of Sustainable Water in the Built Environment, Vol. 8, nr. 4
Artikel i tidskrift

Correction to: Facilitating maintenance of stormwater ponds: comparison of analytical methods for determination of metal pollution (2022)

Gavric. S, Flanagan. K, Österlund. H, Blecken. G, Viklander. M
Environmental Science and Pollution Research, Vol. 29, nr. 49, s. 74894-74894