Godecke-Tobias Blecken
Godecke-Tobias Blecken

Godecke-Tobias Blecken

Biträdande professor
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
godecke-Tobias.blecken@ltu.se
0920-491394
L208 Luleå

Godecke Bleckens forskningsintresse handlar huvudsakligen om urbant dagvatten och dess management. Efter att ha disputerat på en avhandling om dagvattenbiofilter år 2010 har Godecke utvidgat sin forskning och arbetat med olika andra tekniker för dagvattenbehandling (t ex permeabla ytbeläggningar, infiltrationsstråk, dammar, våtmarker mm.), samt med dagvattenkvalité och dagvattnets påverkan på den naturliga miljön.

En viktig del av arbetet handlar om att undersöka grön dagvatteninfrastrukturs tekniska funktion i Sveriges kalla klimat samt att anpassa teknikerna till dessa förhållanden eftersom det krävande klimatet ofta ses som ett hinder för implementeringen. En annan tyngdpunkt av Godeckes forskning är relaterad till långtidsfunktionen av dagvattenanläggningar och underhållet av dessa. Det finns en risk att befintliga/uppförda anläggningar inte fungerar väl, t ex orsakat av bristande underhåll.

Med sin forskning vill Godecke medverka till att övervinna hinder för vidare implementering av dagvattenanläggningar samt bidra till anpassningen av grön infrastruktur till det kalla klimatet i norra Sverige, samt genom anpassat underhåll till anläggningar med lång livslängd.

Forskningsprojekt

Publikationer

Artikel i tidskrift

Do salt and low temperature impair metal treatment in stormwater bioretention cells with or without a submerged zone? (2017)

Søberg. L, Viklander. M, Blecken. G
Science of the Total Environment, ISSN: 0048-9697, Vol. 579, s. 1588-1599
Artikel i tidskrift

Evaluation of factors affecting soil carbon sequestration services of stormwater wet retention ponds in varying climate zones. (2017)

Merriman. L, Moore. T, Wang. J, Osmond. D, Al-Rubaei. A, Smolek. A, et al.
Science of the Total Environment, ISSN: 0048-9697, Vol. 583, s. 133-141
Artikel i tidskrift

Stormwater control measure (SCM) maintenance considerations to ensure designed functionality (2017)

Blecken. G, Hunt. W, Al-Rubaei. A, Viklander. M, Lord. W
Urban Water Journal, ISSN: 1573-062X, Vol. 14, nr. 3, s. 278-290
Artikel i tidskrift

Effectiveness of a 19-Year Old Combined Pond-Wetland System in Removing Particulate and Dissolved Pollutants (2017)

Al-Rubaei. A, Engström. M, Viklander. M, Blecken. G
Wetlands (Wilmington, N.C.), ISSN: 0277-5212, Vol. 37, nr. 3, s. 485-496
Artikel i tidskrift

Survey of the operational status of 25 Swedish municipal stormwater management ponds (2017)

Al-Rubaei. A, Merriman. L, Hunt. W, Viklander. M, Marsalek. J, Blecken. G
Journal of environmental engineering, ISSN: 0733-9372, Vol. 143, nr. 6