Hoppa till innehållet
Göran Boström
Göran Boström

Göran Boström

Utbildningsadministratör
Luleå tekniska universitet
Verksamhetsnära stöd SBN
Verksamhetsstöd, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
goran.bostrom@ltu.se
0920-493110
T1020 Luleå

Som Utbildningsadministratör på SBN arbetar jag bland annat med frågor relaterade till:

Grundutbildningen
• Uppdragsutbildning

Forskarutbildning
• Antagning av nya doktorander
• Ladok - betygsrapportering, byte av handledare och ämne
• Individuella studieplaner (ISP)
• Administration inför lic och disputation
• Inrapportering av aktivitet och försörjning
• Intyg till doktorander

Dessa ämnen administrerar jag;

Arkitektur
Avfallsteknik
Gruv- och berganläggningsteknik
Byggmaterial
Byggproduktion
Byggkonstruktion
Byggproduktion och teknik
Geoteknik
Konstruktionsteknik
Stålbyggnad
Teknisk akustik/Engineering
Trafikteknik
Träbyggnad


Fackförbundet ST, styrelseledamot i sektionsstyrelsen