Gregory Simmons
Gregory Simmons

Gregory Simmons

Luleå
Svenskt VattenkraftCentrum

Bättre styrlager till vattenkraft turbiner

Ändringar i elkraftsystemet med minskning av elframställning från kolkraftverk samt utveckling av vindkraft har gjort att vattenkraftstationer nu måste balansera elkraft inom elnätet.  Problemet är att mekaniska utrustningen i vattenkraftstationer är gammal och konstruerad för ett jämnt effektuttag på bästa verkningsgrad under lång tid. Man vet inte hur maskiner reagerar på nya dynamiska belastningar och arbetsområden som är långt ifrån optimala.  När maskinen börjar att skaka lite är det första som går sönder lagren på grund av att de har väldigt små spel (~0,1 mm). När axeln får kontakt med lagren… Låt oss helt enkelt säga som så att det blir dyrt, båda i plånboken och för miljön när balansering elkraft kommer ifrån kolkraftverken. 

Alla vill också få mer energi med mindre utsläpp, och därför är vattenkraftverken lämpliga som försörjning av enorma kvantiteter elkraft. Till exempel, en förbättring av 0,1% i Luleälvens kraftstationer blir elkraft till några tusen hushåll, utan att behöva bygga någon nya kraftverk! 

I ljuset av detta är min forskning fokuserad på olika sätt att förbättra lagren i vattenkraftverken med oljor och nya mjuka material så att hela maskinen kan fungera bättre samt att försöka att minska vattenkraftstationers miljökonsekvenser genom att hitta på smörjmedel som har mindre miljöpåverkan än mineralbaserade oljor som används idag.

Relaterade dokument

Relaterade länkar