Niklas Grip
Niklas Grip

Niklas Grip

Biträdande professor
Luleå tekniska universitet
Tillämpad matematik
Matematiska vetenskaper
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Niklas.Grip@ltu.se
0920-493009
E888 Luleå

Undervisning

Alla "officiella" dokument som delats ut finns samlade i respektive kurs Fronter-rum på https://fronter.com/ltu/index.phtml.

Utöver det finns mina egna lektionsanteckningar över ungefär vad jag gått igenom på respektive lektion på http://staff.www.ltu.se/~grip/Undervisning/

(Det som sägs i klassrummet stämmer vanligtvis rätt bra med anteckningarna, men jag följer dem inte slaviskt, utan spontana avvikelser förekommer.)

Publikationer

Artikel i tidskrift

Fatigue Assessment of Reinforced Concrete Railway Bridge based on a Coupled Dynamic System (2020)

Wang. C, Zhang. J, Tu. Y, Sabourova. N, Grip. N, Blanksvärd. T, et al.
Structure and Infrastructure Engineering
Konferensbidrag

Damage Detection in Structures – Examples (2019)

Duvnjak. I, Damjanović. D, Sabourova. N, Grip. N, Ohlsson. U, Elfgren. L, et al.
Ingår i: IABSE Symposium 2019, Towards a Resilent Built Environment - Risk and Asset Management, 2019
Konferensbidrag

Detection of Sparse Damages in Structures (2019)

Sabourova. N, Grip. N, Ohlsson. U, Elfgren. L, Tu. Y, Duvnjak. I, et al.
Ingår i: IABSE Symposium 2019, Towards a Resilent Built Environment - Risk and Asset Management, s. 515-522, International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE), 2019
Artikel, forskningsöversikt

Recent trends in operation modal analysis techniques and its application on a steel truss bridge (2019)

Singh. H, Grip. N
Ingår i: Nonlinear Studies