$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)

 

Min huvudsyssla är att studera vid LTU och jag läser Ekonomi kandidat med inrikning företagsekonomi. Jag jobbar huvudsakligen i Servicedesk, framför allt kvällstid men även extra dagtid. 

Uppvuxen i Norge och har bott där större delar av mitt liv. När jag inte pluggar och jobbar hittar ni mig på Stil och jag driver på med flera idrotter och aktiviteter.