Gunilla Johansson
Gunilla Johansson

Gunilla Johansson

Luleå

 

Docent, Tf ämnesföreträdare och lektor i ämnet: Pedagogik

Disputerad i ämnet: Pedagogik

Denna sida är under uppbyggnad

Kort presentation av forskningen

Avhandlingen Samarbete mellan hem och skola – erfarenheter av elevers, föräldrars och lärares arbete. Pedagogiska institutionen, Umeå universitet. 1993:34.

 
Forskningen är inriktad på kulturell mångfald, kulturell förståelse i fostran, bildning  och utbildning med sensitivitet för lokalsamhällets, kultur och tradition.  Genusaspekter beakttas. Under perioden 2003  - 2009 är  forskningsarbetet inriktat på pedagogisk utveckling inom sameskolor i Sverige . Kulturell förståelse, kolonialisering  och dekolonialisering processer är i fokus.  

 

Avhandlingen

Nätverk

Interna länkar

Externa länkar

Forskarutbildningskurser

Building bridges between home and school
Perspektiv på kunskap och lärande
Pedagogik som vetenskap

Publikationer-på webben

Johansson, G. (1993) Jämställdhet i förskollärar och fritidspedagogutbildningarna. I Arnesen, Anne-Lise (red) 1993. Nord-Lilia Guide. Bislet Høgskolesenter. Oslo.

Johansson, G. (1993) Ledarutveckling och mentorskap i det dagliga. (Konf bidrag)

Nordliga Dimensionen, konferens 22 /11 2000. Inledare av ett Workshop om Forskning och Utbildning. Referens Gunnar Lassinantti.
Cultural diversities

Teacher Intercultural Competence