Gunnel Lidström-Öhman
Gunnel Lidström-Öhman

Gunnel Lidström-Öhman

Luleå

Mina arbetsuppgifter

Arbetar som universitetadjunkt på institutionen Pedagogik och lärande. Undervisar i ämnet pedagogik och lärande.

Är inriktningsansvarig för  inriktningen Barn och Ungdomars fritid/ Fritidsvetenskap.

Kurser jag arbetar i

Jag arbetar som arbetslagsledare och undervisande lärare i Allmänna utbildningsområdet för lärare i kursen LUA 105.

Min huvudsakliga undervisningsdel ligger i inriktningen Barn och ungdomars fritid. Undervisar också i uppdragsutbildningar för förskolelärare samt i fristående kurser Pedagogik A och Reggio inspirerat lärande, där jag också är examinator.

Entreprenörsskapsprojekt

Arbetar i entreprenörskapsprojektet med handledning till lärare på skolor i Norrbotten.