Gunnar Hellström
Gunnar Hellström

Gunnar Hellström

Biträdande professor
Luleå tekniska universitet
Strömningslära
Strömningslära och experimentell mekanik
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
gunnar.hellstrom@ltu.se
0920-491045
E813 Luleå

Projekt

Arbetar med strömningsmekanik främst med numeriska beräkningsmetoder, CFD. Mina huvudsakliga arbetsområden har ofta beröringsområden till vattenkraften såsom vattenbyggnadshydraulik och fiskvandring men även strömning i porösa material är ett intresse.

Kurser

Involverad i undervisningen i, bland annat, följande kurser:

  • Strömningsmekanikens beräkningsmetoder
  • Hydromekanik
  • Mekanikens tillämpningar
  • Tillämpad strömningsmekanik

Publikationer

Artikel i tidskrift

Effect of process parameters on the performance of an air-blown entrained flow cyclone gasifier (2019)

Hadi Jafari. P, Wingren. A, Hellström. J, Gebart. R
International Journal of Sustainable Energy
Artikel i tidskrift

Numerical investigation of a hydropower tunnel (2019)

Estimating localised head-loss using the manning equation
Andersson. R, Hellström. J, Andreasson. P, Lundström. S
Water, Vol. 11, nr. 8
Artikel i tidskrift

Wall shear stress measurement on curve objects with PIV in connection to benthic fauna in regulated rivers (2019)

Bin Asad. S, Lundström. S, Andersson. A, Hellström. J, Leonardsson. K
Water, Vol. 11, nr. 4
Artikel i tidskrift

Characterization of Flow Structures Induced by Highly Rough Surface Using Particle Image Velocimetry, Proper Orthogonal Decomposition and Velocity Correlations (2018)

Andersson. L, Larsson. S, Hellström. J, Andreasson. P, Andersson. A, Lundström. S
Engineering, Vol. 10, s. 399-416
Konferensbidrag

Inlet Blockage Effects in a Free Surface Channel With Artificially Generated Rough Walls (2018)

Andersson. R, Burman. A, Hellström. J, Andreasson. P
Ingår i: Proceedings of the 7th IAHR International Symposium on Hydraulic Structures, s. 723-732, 2018