Gunnar Hellström
Gunnar Hellström

Gunnar Hellström

Biträdande professor
Luleå tekniska universitet
Strömningslära
Strömningslära och experimentell mekanik
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
gunnar.hellstrom@ltu.se
0920-491045
E813 Luleå

Projekt

Arbetar med strömningsmekanik främst med numeriska beräkningsmetoder, CFD. Mina huvudsakliga arbetsområden har ofta beröringsområden till vattenkraften såsom vattenbyggnadshydraulik och fiskvandring men även strömning i porösa material är ett intresse.

Kurser

Involverad i undervisningen i, bland annat, följande kurser:

  • Strömningsmekanikens beräkningsmetoder
  • Hydromekanik
  • Mekanikens tillämpningar
  • Tillämpad strömningsmekanik

Publikationer

Artikel i tidskrift

Characterisation of Flow Structures Induced by Highly Rough Surface Using Particle Image Velocimetry, Proper Orthogonal Decomposition and Velocity Correlations (2018)

Andersson. L, Larsson. S, Hellström. J, Andreasson. P, Andersson. A, Lundström. S
Engineering, ISSN: 1947-3931, Vol. 10, s. 399-416
Konferensbidrag

Inlet Blockage Effects in a Free Surface Channel With Artificially Generated Rough Walls (2018)

Andersson. R, Burman. A, Hellström. J, Andreasson. P
Ingår i: Proceedings of the 7th IAHR International Symposium on Hydraulic Structures, s. 723-732, 2018
Artikel i tidskrift

Modeling of Particle-Laden Cold Flow in a Cyclone Gasifier (2018)

Pantea. H, Misiulia. D, Hellström. J, Gebart. R
Journal of Fluids Engineering - Trancactions of The ASME, ISSN: 0098-2202, Vol. 141, nr. 2
Artikel i tidskrift

Computational fluid dynamics simulation of indoor climate in low energy buildings computational set up (2017)

Risberg. D, Westerlund. L, Hellström. J
Thermal Science, ISSN: 0354-9836, Vol. 21, nr. 5, s. 1985-1998
Artikel i tidskrift

Measurements of Transitional and Turbulent Flow in a Randomly Packed Bed of Spheres with Particle Image Velocimetry (2017)

Khayamyan. S, Lundström. S, Hellström. G, Gren. P, Lycksam. H
Transport in Porous Media, ISSN: 0169-3913, Vol. 116, nr. 1, s. 413-431