Günther Leonhardt
Günther Leonhardt

Günther Leonhardt

Forskare
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
gunther.leonhardt@ltu.se
0920-493403
F1116 Luleå

Günthers forskning fokuserar på matematisk modellering av urbana avloppssystem. Pågående aktiviteter behandlar problem med urban dränering i områden med kallt klimat och grön infrastruktur, och inkluderar även omfattande fältmätningar. Tillämpningen av metoder för systemanalys, det vill säga modellkalibrering och analys av osäkerheter och känsligheter, är en viktig del av Günthers forskning.

Fokus för sin doktorsavhandling (University of Innsbruck, Österrike) var tillämpningen av modeller som mjukvarusensorer i avloppssystem och urbana avrinningsområden. Det berörde även frågor som rörde modelleringsapplikationer i realtid. Dessutom har Günther varit inblandad i projekt avseende modellering av ytvattnets kvalitet, utvärdering av vattenfotavtryck och utveckling av mjukvara. Utöver hans arbete med urban vattenhantering har Günther erfarenheter av ytvattenmodellering i syfte att hantera översvämningsrisker och floders morfologi och ekologi.

Forskningsprojekt

Publikationer

Konferensbidrag

Selection of Calibration Events for Modelling Green Urban Drainage (2019)

Broekhuizen. I, Leonhardt. G, Marsalek. J, Viklander. M
Ingår i: New Trends in Urban Drainage Modelling, UDM 2018, s. 608-613, Springer, 2019
Artikel i tidskrift

High-resolution modelling of the grass swale response to runoff inflows with Mike SHE (2018)

Rujner. H, Leonhardt. G, Marsalek. J, Viklander. M
Journal of Hydrology, ISSN: 0022-1694, Vol. 562, s. 411-422
Artikel i tidskrift

Modeling Urban Runoff from Rain-on-Snow Events with the U.S. EPA SWMM Model for Current and Future Climate Scenarios (2018)

Moghadas. S, Leonhardt. G, Marsalek. J, Viklander. M
Journal of cold regions engineering, ISSN: 0887-381X, Vol. 32, nr. 1
Artikel i tidskrift

The effects of initial soil moisture conditions on swale flow hydrographs (2018)

Rujner. H, Leonhardt. G, Marsalek. J, Perttu. A, Viklander. M
Hydrological Processes, ISSN: 0885-6087, Vol. 32, nr. 5, s. 644-654
Artikel i tidskrift

A Bayesian method for missing rainfall estimation using a conceptual rainfall–runoff model (2017)

Sun. S, Leonhardt. G, Sandoval. S, Bertrand-Krajewski. J, Rauch. W
Hydrological Sciences Journal, ISSN: 0262-6667, Vol. 62, nr. 15, s. 2456-2468