Hoppa till innehållet
Günther Leonhardt
Günther Leonhardt

Günther Leonhardt

Adjungerad universitetsadjunkt
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
gunther.leonhardt@ltu.se
0920-493403
R109 Luleå

Günthers forskning fokuserar på matematisk modellering av urbana avloppssystem. Pågående aktiviteter behandlar hydrologiska frågeställningar kring urbana grönområden och grön infrastruktur samt problem med urban dränering i områden med kallt klimat, och inkluderar även omfattande fältmätningar. Tillämpningen av metoder för  modellkalibrering och analys av osäkerheter är en viktig del av Günthers forskning.

Fokus för sin doktorsavhandling (University of Innsbruck, Österrike) var tillämpningen av modeller som mjukvarusensorer i avloppssystem och urbana avrinningsområden. Det berörde även frågor som rörde modelleringsapplikationer i realtid. Som forskare på LTU bedriver Günther projekt inom dagvattenmodellering, med fokus på gröna urbana områden och grön infrastruktur. Dessutom är/var han inblandad i studier och projekt avseende förbättring av dagvattenkvalitet i gräsbevixna diken, modellering av ytvattnets kvalitet, utvärdering av vattenfotavtryck och utveckling av mjukvara. Utöver hans arbete med urban vattenhantering har Günther erfarenheter av ytvattenmodellering i syfte att hantera översvämningsrisker och floders morfologi och ekologi.

Forskningsprojekt

Publikationer

Artikel i tidskrift

Metal enrichment of soils in three urban drainage grass swales used for seasonal snow storage (2021)

Gavrić. S, Leonhardt. G, Österlund. H, Marsalek. J, Viklander. M
Science of the Total Environment, Vol. 760
Artikel, forskningsöversikt

Next generation swale design for stormwater runoff treatment (2021)

A comprehensive approach
Ekka. S, Rujner. H, Leonhardt. G, Blecken. G, Viklander. M, Hunt. W
Ingår i: Journal of Environmental Management
Artikel i tidskrift

Performance comparison of green roof hydrological models for full-scale field sites (2021)

Broekhuizen. I, Sandoval Arenas. S, Gao. H, Mendez-Rios. F, Leonhardt. G, Bertrand-Krajewski. J, et al.
Journal of Hydrology X
Artikel i tidskrift

Reducing uncertainties in urban drainage models by explicitly accounting for timing errors in objective functions (2021)

Broekhuizen. I, Leonhardt. G, Viklander. M
Urban Water Journal
Konferensbidrag

Adapting weighing-bucket rainfall observations to urban applications (2020)

Broekhuizen. I, Leonhardt. G, Viklander. M
Paper presented at : Virtual ICUD2020: Young researcher webinar, Online, December 8-10, 2020