Hoppa till innehållet
Gustav Grund Pihlgren
Gustav Grund Pihlgren

Gustav Grund Pihlgren

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Maskininlärning
EISLAB
Institutionen för system- och rymdteknik
gustav.pihlgren@ltu.se
A3570 Luleå

Gustav Grund Pihlgren är doktorand i Maskininlärning vid LTU. Hans område är Feature Learning och skapandet av meningsfulla represenationer i djupa nätverk. För närvarande arbetar han med att jämföra bilder och Deep Perceptual Loss.

Forskningsintressen

  • Maskininlärning
  • Feature Learning
  • Loss calculation
  • Explainable AI
  • Ethical AI

Publikationer

Konferensbidrag

Identifying and Mitigating Flaws of Deep Perceptual Similarity Metrics (2023)

Oskar. S, Grund Pihlgren. G, Sandin. F, Liwicki. M
Ingår i: Proceedings of the Northern Lights Deep Learning Workshop 2023, 2023
Konferensbidrag

VidHarm: A Clip Based Dataset for Harmful Content Detection (2022)

Edstedt. J, Berg. A, Felsberg. M, Karlsson. J, Benavente. F, Novak. A, et al.
Ingår i: 2022 26th International Conference on Pattern Recognition (ICPR), s. 1543-1549, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2022
Licentiatavhandling, sammanläggning

Deep Perceptual Loss for Improved Downstream Prediction (2021)

Grund Pihlgren. G
Konferensbidrag

Pretraining Image Encoders without Reconstruction via Feature Prediction Loss (2021)

Grund Pihlgren. G, Sandin. F, Liwicki. M
Ingår i: Proceedings of ICPR 2020, 25th International Conference on Pattern Recognition, s. 4105-4111, IEEE, 2021
Konferensbidrag

Improving Image Autoencoder Embeddings with Perceptual Loss (2020)

Grund Pihlgren. G, Sandin. F, Liwicki. M
Ingår i: 2020 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), IEEE, 2020, 20229