Hoppa till innehållet
Hans-Åke Häggblad
Hans-Åke Häggblad

Hans-Åke Häggblad

Hållfasthetslära
Hållfasthetslära
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Sammanfattning av arbetsuppgifter

Mitt huvudsakliga forskningsområde är Pulvermekanik. Materialmodelling och simulering av olika pulvertekniska processer och granulära material. Ett annat forskningsområde som jag aktivt forskar inom är Brottmodellering. Framförallt modeller för lokalisering, sprickinitiering och skadeutveckling.

Jag är för närvarande examinator för kurserna "Modeller inom solidmekaniken" samt "Flygplanshållfasthet", undervisar även i en del andra hållf-kurser.

Relaterade artiklar

Publikationer

Artikel i tidskrift

Stepwise modelling method for post necking characterisation of anisotropic sheet metal (2021)

Marth. S, Djebien. S, Kajberg. J, Häggblad. H
Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering, Vol. 29, nr. 8
Artikel i tidskrift

The particle finite element method for transient granular material flow (2021)

modelling and validation
Larsson. S, Rodriguez Prieto. J, Gustafsson. G, Häggblad. H, Jonsén. P
Computational Particle Mechanics, Vol. 8, nr. 1, s. 135-155
Konferensbidrag

A Novel Method for Modelling of Cold Cutting of Microstructurally Tailored Hot Formed Components (2019)

Jonsén. P, Svanberg. A, Ramirez. G, Casellas. D, Hernández. R, Marth. S, et al.
Ingår i: Hot sheet metal forming of high-performance steel, Proceedings, s. 645-652, Wissenschaftliche Scripten, 2019
Konferensbidrag

Application of Quenching and Partitioning Processes to Welding and Press Hardening (2019)

Forouzan. F, Vuorinen. E, Oldenburg. M, Häggblad. H
Ingår i: Hot sheet metal forming of high-performance steel, Proceedings, s. 727-735, Wissenschaftliche Scripten, 2019
Konferensbidrag

Failure Modelling and Experimental Evaluation of a Press-Hardened Laboratory Scale Component with Multi-Phase Microstructure (2019)

Marth. S, Golling. S, Östlund. R, Barrero Pijoan. A, Häggblad. H, Oldenburg. M
Ingår i: Hot sheet metal forming of high-performance steel, Proceedings, s. 39-49, Wissenschaftliche Scripten, 2019