Hans-åke Häggblad
Hans-åke Häggblad

Hans-åke Häggblad

Professor
Luleå tekniska universitet
Hållfasthetslära
Material- och solidmekanik
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Hans-Ake.Haggblad@ltu.se
0920-491048
E872 Luleå

Sammanfattning av arbetsuppgifter

Mitt huvudsakliga forskningsområde är Pulvermekanik. Materialmodelling och simulering av olika pulvertekniska processer och granulära material. Ett annat forskningsområde som jag aktivt forskar inom är Brottmodellering. Framförallt modeller för lokalisering, sprickinitiering och skadeutveckling.

Jag är för närvarande examinator för kurserna "Modeller inom solidmekaniken" samt "Flygplanshållfasthet", undervisar även i en del andra hållf-kurser.

Relaterade artiklar

Publikationer

Artikel i tidskrift

The particle finite element method for transient granular material flow (2020)

modelling and validation
Larsson. S, Rodriguez Prieto. J, Gustafsson. G, Häggblad. H, Jonsén. P
Computational Particle Mechanics
Konferensbidrag

A Novel Method for Modelling of Cold Cutting of Microstructurally Tailored Hot Formed Components (2019)

Jonsén. P, Svanberg. A, Ramirez. G, Casellas. D, Hernández. R, Marth. S, et al.
Ingår i: CHS² 2019 - 7th International Conference on Hot Sheet Metal Forming of High Performance Steel, 2019, s. 645-652, 2019
Konferensbidrag

Failure Modelling and Experimental Evaluation of a Press-Hardened Laboratory Scale Component with Multi-Phase Microstructure (2019)

Marth. S, Golling. S, Östlund. R, Barrero Pijoan. A, Häggblad. H, Oldenburg. M
Ingår i: CHS² 2019 - 7th International Conference on Hot Sheet Metal Forming of High Performance Steel, 2019, s. 39-50, 2019, B1
Konferensbidrag

DEM-CFD Simulation of the Effect of Air on Powder Flow During Die Filling (2018)

Larsson. S, Gustafsson. G, Jonsén. P, Häggblad. H
Paper presented at : 13th World Congress in Computational Mechanics
Artikel i tidskrift

Experimental and numerical study of potassium chloride flow using smoothed particle hydrodynamics (2018)

Larsson. S, Gustafsson. G, Häggblad. H, Jonsén. P
Minerals Engineering, Vol. 116, s. 88-100