Håkan Ylinenpää
Håkan Ylinenpää

Håkan Ylinenpää

Hakan.Ylinenpaa@ltu.se
A3217b Luleå

Forskar om innovationer och innovationssystem, entreprenöriella organisationer och Knowledge Management med ett spreciellt intresse för mindre företag och sektorsöver-skridande samverkan.

Bakgrund

Blev Ekonomie licentiat 1988 med en uppsats om företagstillväxt, och avlade doktorsexamen 1997 med avhandlingen Managing Competence Development and Acquisition in Small Manufacturing Firms. Docent i november 2003 och professor tillika ämnesföreträdare i Entreprenörskap i november 2005. Varit gästforskare vid University of Minnesota samt arbetat med utbildning och forskning i entreprenörskap i nordvästra Ryssland. Deltagit i flera nationella och internationella forskningsteam. Har innan den akademiska karriären arbetat tio år med småföretagsutveckling och -support samt som konsult och chef för LTUs kontaktfunktion.

Forskning

Den egna forskningen har inriktats mot småföretagens kompetensutveckling, entreprenöriell samverkan samt innovationer & innovationssystem (se CV för detaljer).

Utbildning/samverkan

Deltar ofta och gärna i uppdragsutbildningar riktade till främst de mindre och medelstora företagen i regionen samt i olika FoU-projekt inom Universitetet med bäring på området entreprenörskap.

Publikationer

Rapport

Framtidens Norrbotten (2016)

Fem scenariobeskrivningar över länets utveckling
Ejdemo. T, Söderholm. P, Ylinenpää. H, Örtqvist. D
Kapitel i bok, del av antologi

Företags behov och erfarenheter av företagsstöd (2016)

en litteraturöversikt.
Ejdemo. T, Ylinenpää. H
Ingår i: De regionala företagsstöden
Artikel i tidskrift

Innovation networks in different industrial settings (2016)

From flexible to smart specialization
Ylinenpää. H, Teräs. J, Örtqvist. D
European Journal of Spatial Development, ISSN: 1650-9544, Vol. 63, nr. 1, s. 1-18
Artikel i tidskrift

Technological Expansions, Catching-Up Innovations and Technological Shifts at the Regional Level (2016)

Conceptual Considerations and Empirical Illustration
Anokhin. S, Wincent. J, Ylinenpää. H
Regional studies, ISSN: 0034-3404, Vol. 50, nr. 8, s. 1433-1448
Artikel i tidskrift

The Role of Pilot and Demonstration Plants in Technology Development and Innovation Policy (2016)

Hellsmark. H, Frishammar. J, Söderholm. P, Ylinenpää. H
Research Policy, ISSN: 0048-7333, Vol. 45, nr. 9, s. 1743-1761