Hoppa till innehållet
Håkan Ylinenpää
Håkan Ylinenpää

Håkan Ylinenpää

Luleå

Forskar om innovationer och innovationssystem, entreprenöriella organisationer och Knowledge Management med ett spreciellt intresse för mindre företag och sektorsöver-skridande samverkan.

Bakgrund

Blev Ekonomie licentiat 1988 med en uppsats om företagstillväxt, och avlade doktorsexamen 1997 med avhandlingen Managing Competence Development and Acquisition in Small Manufacturing Firms. Docent i november 2003 och professor tillika ämnesföreträdare i Entreprenörskap i november 2005. Varit gästforskare vid University of Minnesota samt arbetat med utbildning och forskning i entreprenörskap i nordvästra Ryssland. Deltagit i flera nationella och internationella forskningsteam. Har innan den akademiska karriären arbetat tio år med småföretagsutveckling och -support samt som konsult och chef för LTUs kontaktfunktion.

Forskning

Den egna forskningen har inriktats mot småföretagens kompetensutveckling, entreprenöriell samverkan samt innovationer & innovationssystem (se CV för detaljer).

Utbildning/samverkan

Deltar ofta och gärna i uppdragsutbildningar riktade till främst de mindre och medelstora företagen i regionen samt i olika FoU-projekt inom Universitetet med bäring på området entreprenörskap.