Hamzeh Soltanali Abbaskouhi
Hamzeh Soltanali Abbaskouhi

Hamzeh Soltanali Abbaskouhi

Drift och underhållsteknik
Drift, underhåll och akustik
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Min forskning fokuserar på fysisk kapitalförvaltning (Pålitlighet och underhåll), Energi och miljöledning. Mitt nuvarande projekt är "Risk och tillförlitlighet
analys genom kvantitativa och kvalitativa tillvägagångssätt och deras tillämpning på smart underhållsplanering för oljereningsprocess ".

Mer information finns på:
https://www.researchgate.net/profile/Hamzeh_Soltanali

Publikationer

Artikel i tidskrift

Operational reliability evaluation-based maintenance planning for automotive production line (2019)

Soltanali. H, Rohani. A, Tabasizadeh. M, Hossein Abbaspour-Fard. M, Parida. A
Quality Technology & Quantitative Management, ISSN: 1684-3703
Artikel i tidskrift

Knowledge acquisition development in failure diagnosis analysis as an interactive approach (2018)

Yazdi. M, Soltanali. H
International Journal on Interactive Design and Manufacturing, ISSN: 1955-2513
Artikel i tidskrift

Sustainable production process (2018)

An application of reliability, availability, and maintainability methodologies in automotive manufacturing
Soltanali. H, Garmabaki. A, Thaduri. A, Parida. A, Kumar. U, Rohani. A
Journal of Risk and Reliability, ISSN: 1748-006X