Hamid Rofoogaran
Hamid Rofoogaran

Hamid Rofoogaran

IT-administratör
Luleå tekniska universitet
IT Drift och Support
Verksamhetsstöd
hamid.rofoogaran@ltu.se
E11105 Luleå

Mer om mig

Jag har tidigare arbetat som IT-konsult och gymnasielärare. Våren 2006 började jag mitt arbete på LDB-centrum.

Fram till årsskiftet 2008 var jag engagerad i ett nationellt program KMM (Knowledge Management in Museums) där jag var ansvarig för ett av projekten nämligen Långsiktigt Digitalt Bevarande inom museivärlden.

Sedan november 2007 har jag varit delaktig i det EU-finansierade projektet Protage där jag har haft roller som Work Package leader, Task leader och ansvarig för testmiljön.

Under tiden mars 2008 - februari 2010 var jag projektledare för Testplattformen med ansvar för det operativa genomförandet av projektet