Lena Hansson
Lena Hansson

Lena Hansson

Luleå

Jag arbetar med bibliotekets lärandestöd, särskilt sökverkstaden och samordning av bibliotekstjänster mot Region Norrbotten.

Den 13 oktober 2017 är min sista arbetsdag. Ann-Sofie Nordenskjöld ersätter mig som samordnare mot Region Norrbotten.