Handika Sandra Dewi
Handika Sandra Dewi

Handika Sandra Dewi

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Produktionsutveckling
Produkt- och produktionsutveckling
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Publikationer

Artikel i tidskrift

Microstructure and mechanical properties of laser surface treated 44MnSiVS6 microalloyed steel (2020)

Dewi. H, Fischer. A, Volpp. J, Niendorf. T, Kaplan. A
Optics and Laser Technology, Vol. 127