Hoppa till innehållet
Haoyu Wei
Haoyu Wei

Haoyu Wei

Doktorand
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
haoyu.wei@ltu.se
0920-491728
T3023 Luleå

Haoyu Weis forskningsarbete fokuserar på problem med dagvattenkvaliteten med perspektiv på att utvärdera växelverkan mellan dagvatten från olika källor och användningen av konventionella dagvattensystem (t ex rännstensbrunnar och ledningsnät). Problem med sediment i rännstensbrunnar och remobilisering av föroreningar från sådana brunnar vid kraftiga regnfall är en frågeställning. Därför har den övergripande frågan om diffusa föroreningar har valts ut som utgångspunkt för forskningsstudierna. Ur ett långsiktigt perspektiv kommer man också ta itu med metoder för att systematiskt planera nya och/eller eftermontera dagvattenbrunnar för att kunna minimera deras inverkan på dagvattenkvalitet samt hur underhåll i dagvattenbrunnar kan planeras praktiskt. Haoyus forskningsarbete bidrar direkt till att uppfylla målen för det innovativa och omfattande forskningsprogrammet ”DRIZZLE Center of Excellence”, ett projekt med flera intressenter som fokuserar på att utveckla och komma fram med ett visionärt och hållbart dagvattensystem för framtiden.

Haoyu började på VA-Teknik vid LTU i februari 2019. Tidigare har Haoyu en kandidatexamen från Wuhan Universitet, Kina, avseende vattenkvalitetsvetenskap och teknik. Han har även studerat en masterutbildning Vattenresurshantering vid Lunds universitet. I arbetet medmasteravhandlingen byggde han upp en tredimensionell konceptuell modell av en förorenad plats i Alingsås, Sverige. Denna avhandling var en del av projektet "MIRACHL" – som leddes av avdelningen för Teknisk Geologi, Lunds universitet.

Forskningsprojekt

Publikationer

Artikel i tidskrift

An evaluation of temporal changes in physicochemical properties of gully pot sediments (2022)

Wei. H, Muthanna. T, Lundy. L, Viklander. M
Environmental Science and Pollution Research, Vol. 29, nr. 43, s. 65452-65465
Artikel i tidskrift

An assessment of gully pot sediment scour behaviour under current and potential future rainfall conditions (2021)

Wei. H, Muthanna. T, Lundy. L, Viklander. M
Journal of Environmental Management, Vol. 282
Konferensbidrag

Temporal trends in the occurrence and composition of PAHs in gully pot sediments (2021)

Wei. H, Muthanna. T, Lundy. L, Viklander. M
Paper presented at : 15th International Conference on Urban Drainage (ICUD 2021), October 25-28, 2021, Online/Melbourne, Australia
Artikel i tidskrift

Rain, dust, gully pots and ???, a chain of concerns (2020)

Wei. H
Vatten, Vol. 76, nr. 1, s. 48-49