Hoppa till innehållet
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)

 

Hari tog examen från Erasmus Mundus Joint Master-program i tribologi 2016 och är för närvarande doktorand vid Luleå tekniska universitet. Haris forskning involverar 'Utveckling av hybridkompositer för tribologiska applikationer under extrema förhållanden'. En stor del av forskningen handlar om UHMWPE och vattenbaserad smörjning. Andra vetenskapliga intressen inkluderar tillsatstillverkning, polymerbearbetning och kolbaserade nanomaterial.