Heather Jacksic
Heather Jacksic

Heather Jacksic

Projektledare
Luleå tekniska universitet
Studentservice, Studentservice
Verksamhetsstöd
heather.jacksic@ltu.se
0920-491762
B184b Luleå

Vi på Career Center finns till för att hjälpa dig som student att öka din attraktivitet på arbetsmarknaden.

Studenter:

För mer information om våra föreläsningar, workshops, kurser och program, se vårt webb-kalendarium. På webben finns också checklistor för CV & ansökningsbrev, tips kring användandet av sociala medier m.m. 

Alumner:

Ange din uppdaterade e-post på Alumnsidan (se länk nedan) så blir du också inbjuden till karriärfrämjande nätverksträffar runt om i landet. Du kan också gästföreläsa om din bransch, vara mentor åt en student eller ta emot ett studiebesök vid ditt företag/organisation, kontakta alumn@ltu.se.

Arbetsgivare:

Du är välkommen att lägga upp annonser kostnadsfritt på vårt annonstorg. 

Kontakta oss på careercenter@ltu.se.