Dummy image
Dummy image

Anna Hedman

Utbildning

- Civ.ing.examen i datateknik
- Licentiatexamen i datalogi
- Doktorsexamen i datalogi

Forskningsområde: Människa-datorinteraktion

Fokus har huvudsakligen legat på hur man använder skärmens yta effektivt, och då framför allt på att undersöka effektiviteten och egenskaperna hos olika avsökningstekniker för bilder.

Andra intresseområden:

  • Visuell kommunikation: Uppfattning och tolkning av symboler, bilder och text.
  • Användargränssnitt i mobiltelefoner, hierarkiska menyer, samt effektiv användning av skärmytor av olika storlekar.
  • Programvaruteknik (hela cykeln från analys av användaren och användarens uppgifter, till implementering, testning och utvärdering).

Dator och diplom
Dator och diplom

Utmärkelse

- Pris för bästa studentartikel vid ITI 2004, Kroatien.