Helen Galfi
Helen Galfi

Helen Galfi

Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
helen.galfi@ltu.se
0920-491631
L225 Luleå

Helen Galfis forskning handlar om hållbar vattenhantering i tätorter med särskilt fokus på dagvattenföroreningskällor och mättekniker i dagvattensystem. Under den senaste tiden har fokus varit på mätning av dagvattenkvalitet och hur det påverkar uppmätta koncentrationer samt hur föroreningar i dagvatten varierar i tid och rum, dessa har studerats inom forskningsklustret Dag&Nät. Forskningen omfattar olika teman rörande kontaminering av automatiska provtagare när provtagning av indikatorbakterier utförs i dagvatten, föroreningskällor avseende mikroorganismer, näringsämnen- och oorganiska ämnen i urbana avrinningsområden med varierande markanvändning i kallt klimat samt modellering av årstids- och spatialvariation av föroreningar med särskild fokus på fasta partiklar och tungmetaller. Hennes tidigare forskningsintresse under masterstudierna utgjordes av bedömning av grundvattens kvalitet och dess överensstämmelse med europeiska vattenriktlinjer, med speciellt avseende på nitratdirektivet. Den initiala forskningen breddades under doktorandstudier med provtagningstekniker och föroreningar i urbana dagvatten för en mängd olika föroreningar som påverkar recipienterna.

Forskningsprojekt

Publikationer

Konferensbidrag

Estimation of Faecal Indicator Bacteria in Stormwater by Multiple Regression Modelling and Microbial Partitioning to Solids (2018)

Galfi. H, Österlund. H, Marsalek. J, Viklander. M
Ingår i: New Trends in Urban Drainage Modelling: UDM 2018 / [ed] Giorgio Mannina, Cham: Springer, 2019, s. 830-835, s. 830-835, 2018
Artikel i tidskrift

Mineral and Anthropogenic Indicator Inorganics in Urban Stormwater and Snowmelt Runoff (2017)

Sources and Mobility Patterns
Galfi. H, Österlund. H, Marsalek. J, Viklander. M
Water, Air and Soil Pollution, Vol. 228, nr. 7
Artikel i tidskrift

Indicator bacteria and associated water quality constituents in stormwater and snowmelt from four urban catchments (2016)

Galfi. H, Österlund. H, Marsalek. J, Viklander. M
Journal of Hydrology, Vol. 539, s. 125-140
Artikel i tidskrift

Inter-Event and Intra-Event Variations of Indicator Bacteria Concentrations in the Storm Sewer System of the City of Östersund, Sweden (2016)

Galfi. H, Haapala. J, Nordqvist. K, Westerlund. C, Blecken. G, Marsalek. J, et al.
Journal of environmental engineering, Vol. 142, nr. 7
Artikel i tidskrift

Comparison of indicator bacteria concentrations obtained by automated and manual sampling of urban stormwater runoff (2014)

Galfi. H, Nordqvist. K, Sundelin. M, Blecken. G, Marsalek. J, Viklander. M
Water, Air and Soil Pollution, Vol. 225, nr. 9