Hoppa till innehållet
Helena Ranängen
Helena Ranängen

Helena Ranängen

Biträdande professor
Luleå tekniska universitet
Kvalitetsteknik och logistik
Industriell ekonomi
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
helena.ranangen@ltu.se
0920-491398
A2588 Luleå

Examina

  • 2020 Docent Miljöledning, Luleå tekniska universitet
  • 2015 Teknologie doktor Miljöledning, Luleå tekniska universitet
  • 2013 Teknologie licentiat Miljöledning, Luleå tekniska universitet
  • 2002 Civilingenjör Samhällsbyggnadsteknik, Luleå tekniska universitet
     

Forskningsområde

Min forskning har huvudsakligen handlat om Corporate Social Responsibility (CSR) och hållbart företagande. I min doktorsavhandling studerade jag hur utvinningsindustrin generellt och gruvindustrin i synnerhet arbetar med CSR i praktiken och hur detta arbete kan utvecklas. Jag har också tagit fram riktlinjer för den nordiska gruvindustrins hållbarhetsarbete. Forskning har även fokuserat på intressenthantering (stakeholder management), materialitetsanalyser och hållbarhetsledningssystem. 

Undervisning

Jag undervisar i miljöledning som innebär olika typer av miljörelaterade verktyg som t ex miljöledningssystem, livscykelanalyser och miljömärkningar men också hållbar utveckling och corporate social responsibility (CSR) som är företagens arbete för en mer hållbar utveckling.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Guiding corporate social responsibility practice for social license to operate (2020)

A Nordic mining perspective
Lindman. Å, Ranängen. H, Kauppila. O
The Extractive Industries and Society, Vol. 7, nr. 3, s. 892-907
Artikel i tidskrift

Walk the Talk (2020)

A Sustainability Management System for Social Acceptance in Nordic Mining
Ranängen. H, Lindman. Å
Sustainability, Vol. 12, nr. 9
Artikel i tidskrift

Exploring corporate social responsibility practice versus stakeholder interests in Nordic mining (2018)

Ranängen. H, Lindman. Å
Journal of Cleaner Production, Vol. 197, nr. Part-1, s. 668-677
Artikel i tidskrift

From global goals and planetary boundaries to public governance (2018)

A framework for prioritizing organizational sustainability activities
Ranängen. H, Cöster. M, Isaksson. R, Garvare. R
Sustainability, Vol. 10, nr. 8
Artikel i tidskrift

A path towards sustainability for the Nordic mining industry (2017)

Ranängen. H, Lindman. Å
Journal of Cleaner Production, Vol. 151, s. 43-52