Hoppa till innehållet
Dummy image
Dummy image

 

Jag arbetar som Registrator vid avdelningen Arkiv och registratur.

Mina arbetsuppgifter består främst av registrering / diarieföring av inkomna och upprättade handling,förfrågningar om utlämnande av allmän handling samt postöppning.