Hoppa till innehållet
Dummy image
Dummy image

Helena Karlsson

Registrator
Luleå tekniska universitet
Universitetskansli
Verksamhetsstöd
Helena.Karlsson@ltu.se
0920-491691
B191 Luleå

Jag arbetar som Registrator vid avdelningen Arkiv och registratur.

Mina arbetsuppgifter består främst av registrering / diarieföring av inkomna och upprättade handling,förfrågningar om utlämnande av allmän handling samt postöppning.