Helena Klasson
Helena Klasson

Helena Klasson

Adjungerad universitetsadjunkt, Adjungerad adjunkt
Luleå tekniska universitet
Byggkonstruktion
Byggkonstruktion och brand
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
helena.klasson@ltu.se
F1405 Luleå