Hoppa till innehållet
Dummy image
Dummy image

Helene Österlund

Biträdande universitetslektor
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
helene.osterlund@ltu.se
0920-492294
T3017 Luleå

Heléne Österlunds huvudsakliga forskningsintresse handlar om dagvatten- och snökvalitet och inkluderar bland annat vilka föroreningar som förekommer i dagvatten och snö samt källorna till dessa. Forskningen baseras på provtagning av dagvatten och snö från stadsmiljö samt olika labbförsök. Undersökningarna syftar bland annat till att karakterisera de hårdgjorda ytor som finns i städerna och som kan läcka/avge föroreningar till det avrinnande dagvattnet, att studera i vilka kemiska former föroreningar transporteras i dagvatten samt föroreningars spridningsvägar i snö och smältvatten. För att bedöma i vilka olika faser och fraktioner föroreningarna förekommer i används olika mät- och provtagningstekniker såsom passiv provtagning med DGT (diffusive gradients in thin films) och ultrafiltrering. Genom åren har fokus legat på metaller och organiska föroreningar men under senare år har studierna utökats till att även inkludera mikroplaster och annat mikroskräp.

Forskningsprojekt

Publikationer

Artikel i tidskrift

Comparison of three explorative methods for identifying building surface materials contributing pollutants to stormwater (2021)

Müller. A, Österlund. H, Marsalek. J, Viklander. M
Journal of Environmental Management, Vol. 299
Artikel i tidskrift

Contamination of Urban Stormwater Pond Sediments (2021)

A Study of 259 Legacy and Contemporary Organic Substances
Flanagan. K, Blecken. G, Österlund. H, Nordqvist. K, Viklander. M
Environmental Science and Technology, Vol. 55, nr. 5, s. 3009-3020
Artikel i tidskrift

Estimating Pollution Loads in Snow Removed from a Port Facility (2021)

Snow Pile Sampling Strategies
Vijayan. A, Österlund. H, Marsalek. J, Viklander. M
Water, Air and Soil Pollution, Vol. 232, nr. 2
Artikel i tidskrift

Evaluation of measured dissolved and bio-met predicted bioavailable Cu, Ni and Zn concentrations in runoff from three urban catchments (2021)

Lindfors. S, Österlund. H, Lundy. L, Viklander. M
Journal of Environmental Management, Vol. 287
Artikel i tidskrift

Metal enrichment of soils in three urban drainage grass swales used for seasonal snow storage (2021)

Gavrić. S, Leonhardt. G, Österlund. H, Marsalek. J, Viklander. M
Science of the Total Environment, Vol. 760