Dummy image
Dummy image

Helene Österlund

Biträdande universitetslektor
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
helene.osterlund@ltu.se
0920-492294
R121 Luleå

Heléne Österlunds huvudsakliga forskningsintresse handlar om dagvattenkvalitet och inkluderar bland annat vilka föroreningar som förekommer i dagvatten samt källorna till dessa. Forskningen baseras på provtagning av dagvatten från stadsmiljö men också labbförsök som syftar till att karakterisera de hårdgjorda ytor man kan hitta i stadsmiljön och som kan läcka/avge föroreningar till det avrinnande dagvattnet. Forskningsområdet har med tiden utökats till att också innefatta hur förorenad snö på bästa sätt ska hanteras.

Under doktorandstudierna i geokemi fokuserade Helénes forskning kring vidareutveckling och användning av DGT (diffusive gradients in thin films). DGT är en teknik för passiv provtagning av spårmetaller och anjoner (exv. arsenik, antimon och vanadin) och kan användas i vatten, jord och sediment.

Forskningsprojekt

Publikationer

Artikel i tidskrift

Building surface materials as sources of micropollutants in building runoff (2019)

A pilot study
Müller. A, Österlund. H, Nordqvist. K, Marsalek. J, Viklander. M
Science of the Total Environment, Vol. 680, s. 190-197
Artikel i tidskrift

Measurement and conceptual modelling of retention of metals (Cu, Pb, Zn) in soils of three grass swales (2019)

Gavric. S, Larm. T, Österlund. H, Marsalek. J, Wahlsten. A, Viklander. M
Journal of Hydrology
Konferensbidrag

Measurement and Planning–Level Modelling of Retention of Trace Metals (Cu, Pb, Zn) in Soils of Three Urban Drainage Grass Swales (2019)

Gavric. S, Larm. T, Österlund. H, Marsalek. J, Wahlsten. A, Viklander. M
Ingår i: New Trends in Urban Drainage Modelling, UDM 2018, s. 85-90, Springer, 2019
Kapitel i bok, del av antologi

Emerging Contaminants (2018)

Occurrence, Treatment Efficiency and Accumulation Under Varying Flows
Tondera. K, Blecken. G, Tournebize. J, Viklander. M, Österlund. H, Andersson-Wikström. A, et al.
Ingår i: Ecotechnologies for the Treatment of Variable Stormwater and Wastewater Flows
Kapitel i bok, del av antologi

Metals (2018)

Occurrence, Treatment Efficiency and Accumulation Under Varying Flows
Blecken. G, Tondera. K, Österlund. H, Viklander. M
Ingår i: Ecotechnologies for the Treatment of Variable Stormwater and Wastewater Flows