Hoppa till innehållet
Dummy image
Dummy image

Heléne Österlund

Biträdande professor
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
helene.osterlund@ltu.se
0920-492294
T3017 Luleå

Heléne Österlunds huvudsakliga forskningsintresse handlar om dagvatten- och snökvalitet och inkluderar bland annat vilka föroreningar som förekommer i dagvatten och snö, källorna till dessa samt alternativa provtagningsmetoder som kan underlätta. Forskningen baseras på provtagning av dagvatten och snö från stadsmiljö samt olika labbförsök. Undersökningarna syftar bland annat till att karakterisera de hårdgjorda ytor som finns i städerna och som kan läcka/avge föroreningar till det avrinnande dagvattnet, att studera i vilka kemiska former föroreningar transporteras i dagvatten samt föroreningars spridningsvägar i snö och smältvatten. För att bedöma i vilka olika faser och fraktioner föroreningarna förekommer används olika mät- och provtagningstekniker såsom passiv provtagning med DGT (diffusive gradients in thin films) och ultrafiltrering. Undersökta ämnen inkluderar såväl metaller och organiska föroreningar som näringsämnen och mikroplast.

Forskningsprojekt

Publikationer

Artikel i tidskrift

Abundance, distribution, and composition of microplastics in the filter media of nine aged stormwater bioretention systems (2023)

Lange. K, Furén. R, Österlund. H, Winston. R, Tirpak. R, Nordqvist. K, et al.
Chemosphere, Vol. 320
Artikel i tidskrift

Accumulation and contamination of gully pot sediments from varied land-use types: metal loads, concentrations and speciation (2023)

Gavrić. S, Flanagan. K, Wei. H, Österlund. H, Lundy. L, Viklander. M
Environmental Science and Pollution Research, Vol. 30, s. 109825-109840
Artikel i tidskrift

Concentration, distribution, and fractionation of metals in the filter material of 29 bioretention facilities: a field study (2023)

Furén. R, Österlund. H, Winston. R, Tirpak. R, Dorsey. J, Smith. J, et al.
Environmental Science, Vol. 9, nr. 12, s. 3158-3173
Artikel i tidskrift

Impacts of stormwater pipe materials and pipe repairs on stormwater quality: a review (2023)

Taneez. M, Österlund. H, Lundy. L, Viklander. M
Environmental Science and Pollution Research
Artikel, forskningsöversikt

Microplastics in urban catchments: Review of sources, pathways, and entry into stormwater (2023)

Österlund. H, Blecken. G, Lange. K, Marsalek. J, Gopinath. K, Viklander. M
Ingår i: Science of the Total Environment