Hoppa till innehållet
Dummy image
Dummy image

Helene Österlund

Biträdande professor
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
helene.osterlund@ltu.se
0920-492294
T3017 Luleå

Heléne Österlunds huvudsakliga forskningsintresse handlar om dagvatten- och snökvalitet och inkluderar bland annat vilka föroreningar som förekommer i dagvatten och snö, källorna till dessa samt alternativa provtagningsmetoder som kan underlätta. Forskningen baseras på provtagning av dagvatten och snö från stadsmiljö samt olika labbförsök. Undersökningarna syftar bland annat till att karakterisera de hårdgjorda ytor som finns i städerna och som kan läcka/avge föroreningar till det avrinnande dagvattnet, att studera i vilka kemiska former föroreningar transporteras i dagvatten samt föroreningars spridningsvägar i snö och smältvatten. För att bedöma i vilka olika faser och fraktioner föroreningarna förekommer används olika mät- och provtagningstekniker såsom passiv provtagning med DGT (diffusive gradients in thin films) och ultrafiltrering. Undersökta ämnen inkluderar såväl metaller och organiska föroreningar som näringsämnen och mikroplast.

Forskningsprojekt

Publikationer

Artikel i tidskrift

Correction to: Facilitating maintenance of stormwater ponds: comparison of analytical methods for determination of metal pollution (2022)

Gavric. S, Flanagan. K, Österlund. H, Blecken. G, Viklander. M
Environmental Science and Pollution Research
Artikel i tidskrift

Exploiting urban roadside snowbanks as passive samplers of organic micropollutants and metals generated by traffic (2022)

Müller. A, Österlund. H, Marsalek. J, Viklander. M
Environmental Pollution, Vol. 308
Artikel i tidskrift

Facilitating maintenance of stormwater ponds: comparison of analytical methods for determination of metal pollution (2022)

Gavric. S, Flanagan. K, Österlund. H, Blecken. G, Viklander. M
Environmental Science and Pollution Research
Artikel i tidskrift

Litter in Urban Areas May Contribute to Microplastics Pollution: Laboratory Study of the Photodegradation of Four Commonly Discarded Plastics (2022)

Öborn. L, Österlund. H, Svedin. J, Nordqvist. K, Viklander. M
Journal of environmental engineering, Vol. 148, nr. 11
Artikel i tidskrift

Microplastics (MPs) in urban roadside snowbanks: Quantities, size fractions and dynamics of release (2022)

Vijayan. A, Österlund. H, Magnusson. K, Marsalek. J, Viklander. M
Science of the Total Environment, Vol. 851, part 2