Henrik Andren
Henrik Andren

Henrik Andren

Arbete

Mitt huvudsakliga arbete nu består i att undersöka isars friktionsegenskaper. Huvudsakligen mot en applikation av väggrepp. Jag samarbetar mycket med biltestindustrin i Norrlands inland och skulle gärna se en utökning av testverksamheten mot även andra applikationer, från snöplogar till järnvägstrafik.

Min bakgrund är brokig inom universitetesvärden. Examen tog jag som teknisk fysker, med ett examensarbete som handlade om videokompression på datorer. Efter det valde jag en karriär som kemist under 3 år, där jag tog en licentiatexamen inom isotopkemi. Men sedan så hamnade jag inom väg och vatten, och då den frysta kombinationen av ovanstående, is på väg.

Kurser

  • Branddynamik ( ABS127, ABS128 )

  • Kurser för blivande brandingengörer, där jag hjälper till med beräkningsuppgifter och rättar inlämningar och labbar, samt hjälper till med CDT beräkningar.
  • Iskunskap ( ABK130 )

  • En kurs i isars beskaffenhet och olika fysiska och mekaniska egenskaper.
  • Snö & Is ( ABG120 )

  • En liknande kurs om snö och isars egenskaper.