Hoppa till innehållet
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)

 

Industridoktorand

Aktuell forskning relaterad till spränginducerad skadezon i bergtunnlar

Utbildning

Teknologie Licentiatexamen, Gruv- och Berganläggningsteknik. Examen 2018

Handledare: Håkan Schunnesson och Daniel Johansson

Civilingenjör, Väg och Vattenbyggnad. Examen 2011