Henrik Ittner
Henrik Ittner

Henrik Ittner

Geoteknologi
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Industridoktorand

Aktuell forskning relaterad till spränginducerad skadezon i bergtunnlar

Utbildning

Teknologie Licentiatexamen, Gruv- och Berganläggningsteknik. Examen 2018

Handledare: Håkan Schunnesson och Daniel Johansson

Civilingenjör, Väg och Vattenbyggnad. Examen 2011

 

 

Publikationer

Artikel i tidskrift

Multivariate evaluation of blast damage from emulsion explosives in tunnels excavated in crystalline rock (2019)

Ittner. H, Olsson. M, Johansson. D, Schunnesson. H
Tunnelling and Underground Space Technology, Vol. 85, s. 331-339
Konferensbidrag

Investigation of blast fractures from mechanized charging with emulsion during tunnelling (2017)

Ittner. H, Wernby. B, Bouvin. A, Husaas. T
Ingår i: Proceedings of the World Tunnel Congress 2017, Surface challenges – Underground solutions, s. 1542-1549, 2017
Konferensbidrag

Evaluation of Alternative Techniques for Excavation Damage Characterization (2016)

van Eldert. J, Ittner. H, Schunnesson. H, Johansson. D
Ingår i: ITA-AITES World Tunnel Congress 2016, WTC 2016, s. 1168-1177, 2016
Konferensbidrag

Recent Swedish Studies on the Extent of Blast Damage after Excavation (2016)

Ittner. H, Åkeson. U, Christiansson. R, Olsson. M, Johansson. D
Paper presented at : World Tunnel Congress : 22/04/2016 - 28/04/2016