Hendrik Rujner
Hendrik Rujner

Hendrik Rujner

VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
hendrik.rujner@ltu.se
0920-491028
F140 Luleå

Hendrik Rujner började som doktorand i VA-teknik vid LTU 2013. Hans huvudsakliga vetenskapliga intressen är urban hydrologi och dagvattenhantering med hjälp av grön infrastruktur. Under sina doktorandstudier undersöker han de hydrologiska processer som påverkar svackdikens funktion genom både laboratoriemätningar, fältförsök och modellering.

Hendrik har en mastersutbildning i markanvändning och vattenförvaltning från Brandenburg tekniska universitet, Tyskland. Mastersuppsatsen och efterföljande forskning fokuserade på den, på grund av klimatförändringar och urbanisering, förändrade urbana vattenbalansen i Ho Chi Minh-staden, Vietnam, vilket inspirerade honom att fortsätta med forskarutbildning vid VA-teknik på LTU.

För närvarande arbetar Hendrik som forskningsassistent, där han undersöker säsongens variationer av dränering mellan konventionell dagvattenhantering och alternativa, gröna tekniker för dagvattenhantering vid småskaliga avrinningsområden t.ex. vid parkeringar för butiksområden.

Forskningsprojekt

Tidigare publikationer

Publikationer

Artikel i tidskrift

High-resolution modelling of the grass swale response to runoff inflows with Mike SHE (2018)

Rujner. H, Leonhardt. G, Marsalek. J, Viklander. M
Journal of Hydrology, ISSN: 0022-1694, Vol. 562, s. 411-422
Artikel i tidskrift

The effects of initial soil moisture conditions on swale flow hydrographs (2018)

Rujner. H, Leonhardt. G, Marsalek. J, Perttu. A, Viklander. M
Hydrological Processes, ISSN: 0885-6087, Vol. 32, nr. 5, s. 644-654
Konferensbidrag

Advancing green infrastructure design (2016)

Field evaluation of grassed urban drainage swales
Rujner. H, Leonhardt. G, Perttu. A, Marsalek. J, Viklander. M
Ingår i: Novatech proceedings 2016, 2016
Kapitel i bok, del av antologi

Urban Water Management (2016)

Spatial Assessment of the Urban Water Balance
Rujner. H, Goedecke. M
Ingår i: Sustainable Ho Chi Minh City