Hoppa till innehållet
Hendrik Rujner
Hendrik Rujner

Hendrik Rujner

VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
hendrik.rujner@associated.ltu.se
0920-491028
F140 Lulea

Hendrik Rujner började som doktorand i VA-teknik vid LTU 2013. Hans huvudsakliga vetenskapliga intressen är urban hydrologi och dagvattenhantering med hjälp av grön infrastruktur. Under sina doktorandstudier undersöker han de hydrologiska processer som påverkar svackdikens funktion genom både laboratoriemätningar, fältförsök och modellering.

Hendrik har en mastersutbildning i markanvändning och vattenförvaltning från Brandenburg tekniska universitet, Tyskland. Mastersuppsatsen och efterföljande forskning fokuserade på den, på grund av klimatförändringar och urbanisering, förändrade urbana vattenbalansen i Ho Chi Minh-staden, Vietnam, vilket inspirerade honom att fortsätta med forskarutbildning vid VA-teknik på LTU.

För närvarande arbetar Hendrik som forskningsassistent, där han undersöker säsongens variationer av dränering mellan konventionell dagvattenhantering och alternativa, gröna tekniker för dagvattenhantering vid småskaliga avrinningsområden t.ex. vid parkeringar för butiksområden.

Forskningsprojekt

Tidigare publikationer

Publikationer

Artikel, forskningsöversikt

Next generation swale design for stormwater runoff treatment (2021)

A comprehensive approach
Ekka. S, Rujner. H, Leonhardt. G, Blecken. G, Viklander. M, Hunt. W
Ingår i: Journal of Environmental Management
Artikel i tidskrift

Improving hydrological modelling of urban drainage swales through use of soil water content observations (2020)

Broekhuizen. I, Rujner. H, Leonhardt. G, Roldin. M, Viklander. M
Journal of Hydrology X
Konferensbidrag

Towards using soil water content observations for calibration of distributed urban drainage models (2019)

[Vers l’utilisation d'observations de teneur en eau du sol pour le calage de modèles distribués d’assainissement urbain]
Broekhuizen. I, Rujner. H, Roldin. M, Leonhardt. G, Viklander. M
Ingår i: 10e Conférence internationale L'eau dans la ville, Programme et résumés [Urban water: Programme and abstracts], s. 124-124, GRAIE, 2019
Artikel i tidskrift

High-resolution modelling of the grass swale response to runoff inflows with Mike SHE (2018)

Rujner. H, Leonhardt. G, Marsalek. J, Viklander. M
Journal of Hydrology, Vol. 562, s. 411-422